HOORN - De gemeente Hoorn, de provincie Noord-Holland, NS en ProRail hebben mooie plannen voor station Hoorn als mobiliteitsknooppunt in de regio Westfriesland.

Op donderdag 22 februari 2018 ondertekenden de partijen een intentie-overeenkomst voor samenwerking in het project "Poort van Hoorn". Wordt vervolgd dus.

Poort van Hoorn

Dagelijks reizen duizenden inwoners uit Hoorn en omgeving van en naar de Metropoolregio Amsterdam en richting het westen. Een goed functionerend en comfortabel station is cruciaal voor de bereikbaarheid per trein. Het station is straks bovendien een aantrekkelijke entree tot de historische binnenstad van Hoorn. In 2018 en 2019 maken de gezamenlijke partijen een ontwikkelplan voor het stationsgebied en zonodig nieuwe bestemmingsplannen. Rond 2020 verwacht men te kunnen starten met het de Poort van Hoorn.