NEDERLAND - De laatste update van het RIVM, vandaag om 14.00 uur gepubliceerd, laat zien dat er na gisteren 122 personen zijn overleden aan COVID-19. Dat aantal ligt hoger dan de laatste dagen, doch doordat het Paasweekend er tussen zat volgen meerdere registraties later. Tot nu toe zijn er 27.419 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het waarvan er totaal 2.945 zijn overleden.


Actuele cijfers COVID-19: 14 april 2020

Positief geteste personen: 27.419*(+868)
Ziekenhuisopnames: 8.939(+210)
Overleden personen: 2.945**(+122)

*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.
** Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.

Vandaag zijn er 210 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 122 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 27.419 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM.

De cijfers van de afgelopen dagen passen nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van COVID-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden

Er wordt sinds 6 april meer getest. De uitbreiding van het testen is bedoeld voor patiënten met een hoog risico op ernstig verloop van een coronavirusinfectie en zorgmedewerkers ook buiten het ziekenhuis. Zoals huisartsen, verpleeghuismedewerkers, medewerkers gehandicaptenzorg en thuiszorgmedewerkers die klachten hebben. Meer informatie over het testbeleid in Nederland vind je hier.

Voor 28% van de bij het RIVM gemelde bevestigde COVID-19 patiënten is bekend dat zij in de zorg werken. Het relatief grote aandeel van zorgmedewerkers onder de patiënten met COVID-19 wordt verklaard doordat het testbeleid voor een deel gericht is op deze beroepsgroep.

De leeftijdsverdeling en de man-vrouw verdeling van zorgmedewerkers is anders dan die van overige COVID-19 patiënten. Van alle gemelde zorgmedewerkers met COVID-19 is de helft 44 jaar of jonger en is 81% vrouw. Van de overige patiënten is de helft 72 jaar of ouder en is 48% vrouw.

Op de website van het RIVM wordt dagelijks rond 14.00 uur de meest actuele stand van zaken gepubliceerd.