NEDERLAND - Bij de laatste update van het RIVM met betrekking tot COVID-19, hedenmiddag om 14.00 gepubliceerd, maakt men bekend dat er inmiddels meer dan 23.000 personen in Nederland positief getest zijn op het virus. Het aantal personen wat is overleden staat nu op 2511. Tevens maakte het RIVM bekend dat landelijk gezien 24% van de personen die positief getest hebben dit een zorgmedewerker betreft.


Positief geteste personen: 23.097*(+1.335)
Ziekenhuisopnames: 8.197(+225)
Overleden personen: 2.511**(+115)

*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.
** Er is een vertraging tussen de dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag waarop dat gerapporteerd wordt.

Vandaag zijn er 225 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen (geweest) gemeld. Er zijn 115 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. De cijfers van de afgelopen dagen passen nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van COVID-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn.

Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die in de rapportage genoemd worden. Tot nu toe zijn er 23.097 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Bijna een kwart van alle tot nu toe gemelde COVID-19 patiënten komt uit Noord-Brabant. Het aantal meldingen in het noorden van Nederland is stabiel laag.

Zorgmedewerkers

De verdeling tussen het aantal bevestigde besmettingen van zorgmedewerkers en overige patiënten is per regio sterk verschillend. Dit is afhankelijk van de mate van verspreiding van het coronavirus en het lokale testbeleid tot 6 april.

Zo is 56% van alle meldingen uit Groningen afkomstig van zorgmedewerkers. In Noord-Brabant zijn dit 11% van de meldingen tot nu toe. Landelijk gezien is 24% van de bevestigde COVID-19 patiënten een zorgmedewerker. In het kaartje wordt per provincie het aandeel meldingen van zorgmedewerkers getoond ten opzichte van overige patiënten.

Testbeleid

Er wordt sinds 6 april meer getest. De uitbreiding van het testen is bedoeld voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis, zoals huisartsen, verpleeghuismedewerkers, medewerkers gehandicaptenzorg en thuiszorgmedewerkers. Ook worden er meer patiënten getest met een hoog risico op ernstig verloop van een coronavirusinfectie, zoals ouderen en mensen met een bestaande ziekte of aandoening.

Op de website van het RIVM wordt dagelijks rond 14.00 uur de meest actuele stand van zaken gepubliceerd.