HOORN - De Rijksoverheid heeft 28.728 euro subsidie toegekend voor een onderzoek naar de haalbaarheid van uitbreiding van het Westfries Museum. Afgelopen najaar presenteerde het Westfries Museum een uitbreidingsplan met het pand Roode Steen 15.

Wethouder Samir Bashara is blij met het bedrag. ‘De subsidie is speciaal bedoeld voor herbestemming. De toekenning laat zien dat ook bij het Rijk geloof is in het project. Zo kunnen we een nieuwe stap zetten met de uitbreiding van het museum.’

Het Westfries Museum presenteerde in oktober 2017 het plan ‘Hoorn CS’, een visie op een uitbreiding van het museum met het pand Roode Steen 15 en de achterliggende stadstuin. In november stelde de gemeenteraad geld beschikbaar voor het laten maken van een programma van eisen. TPAHG Architecten gaat, na een meervoudige aanbesteding, het programma van eisen maken voor een uitbreiding van het Westfries Museum. Uitgangspunt in de uitbreidingsplannen van het museum is een driedeling, waarbij het middelste pand een publieke ruimte wordt. Deze openbaar toegankelijke ruimte kan een hart voor de Roode Steen en een hart voor Hoorn worden.

Het museum en de gemeente hopen in het najaar van 2018 het programma van eisen en de schetsontwerpen aan de (nieuwe) gemeenteraad te kunnen presenteren. Daarna volgt de fase van een definitief ontwerp en een gedetailleerde doorrekening van de bouwkundige en organisatorische kosten. Ook wordt dan duidelijk wat nodig is voor de inrichting en presentatie in het museum. Als alles volgens plan verloopt, kan de gemeenteraad begin 2019 besluiten over een concreet projectplan met begroting en dekkingsplan.