HOORN - De PvdA-Hoorn is groot voorstander van flexwonen in Hoorn, omdat dit de woningmarkt ontlast. De PvdA kan zich vinden in de locatie Nieuwe Steen. De locatie centrum Bangert en Oosterpolder vindt de partij niet geschikt. In plaats daarvan adviseert de PvdA-Hoorn te kijken naar de locatie N23. Een kwalitatieve uitstraling van de flexwoningen is voor de PvdA een randvoorwaarde, net als voldoende zorg en ondersteuning voor de bewoners van de flexwoningen.

Flexwonen
De PvdA is positief over het voorstel van de gemeente Hoorn om flexwoningen te realiseren in samenwerking met de woningbouwcorporatie. Er is namelijk een groot tekort aan sociale huurwoningen in Hoorn. Door flexwoningen te bouwen voor spoedzoekers ontstaat er minder druk op de bestaande woningen. Dat heeft een positief effect op de wachtlijst voor reguliere woningzoekenden.

Locatie Bangert en Oosterpolder
De PvdA-Hoorn wijst de locatie centrum Bangert en Oosterpolder voor flexwonen af. Lijsttrekker Judith de Jong: “De locatie Bangert en Oosterpolder is om meerdere redenen niet geschikt. Het gebied is relatief klein, waardoor de bebouwing de hoogte in gaat. Dit heeft naar onze mening een te grote impact op de omliggende bebouwing. Ook vinden wij dat de bewoners van de Bangert en Oosterpolder na een lange periode van tijdelijke bebouwing nu een permanente invulling van het centrum moeten krijgen. Het uitbreiden van sociale huurwoningen is een van de topprioriteiten van de PvdA. Veel liever zien wij dan ook dat het centrumgebied gebruikt wordt om het aantal reguliere sociale huurwoningen uit te breiden.”

N23
De PvdA-Hoorn wil gemeente en Intermaris houden aan de afspraak om 60 flexwoningen te bouwen. Een deel hiervan kan goed ingepast worden op de locatie Nieuwe Steen. Voor de overige woningen adviseert de PvdA om te kijken naar de locatie N23. Dit is een zeer grote locatie, waarin het mogelijk moet zijn om de gewenste hoeveelheid flexwoningen te realiseren.

Randvoorwaarden
De PvdA-Hoorn constateert dat de randvoorwaarden voor de uitvoering te globaal zijn geformuleerd. De partij zal bij de uitvoering van de plannen letten op de kwalitatieve uitstraling van de bebouwing. Hier dient prioriteit aan gegeven te worden, ook als de kosten hierdoor hoger worden. Verder vindt de PvdA dat er in de uitwerking van de plannen een adequate oplossing moet komen voor het beheer. Dit aspect is op dit moment onvoldoende geborgd.