HOORN - Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die van persoonsgegevens gebruikmaken. Dit raakt ook verenigingen en stichtingen. De AVG versterkt de bestaande rechten van de mensen van wie gegevens worden verwerkt en geeft hen nieuwe privacy rechten. Verenigingen die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen.

Gratis training
Vrijwilligerspunt biedt een gratis training Persoonsgegevens en privacy beleid aan, deze training duurt 2,5 uur en kan zowel bij Vrijwilligerspunt als binnen uw vereniging wordt verzorgd. In de training wordt u op weg geholpen met het opstellen van privacy beleid, het bewaren van persoonsgegevens, het informeren van vrijwilligers hoe om te gaan met gegevens en het melden van datalekken. Stap voor stap wordt u meegenomen om goed voorbereid te zijn op de nieuwe privacywetgeving.

Data
Cursusdata zijn 11 april, 23 en 25 april 2018, locatie Vrijwilligerspunt in Hoorn.