HOORN - Bij Positieve Gezondheid staat niet de aandoening, maar de mens centraal. We kijken vooral wat mensen wel nog kunnen! Dit nieuwe concept binnen de gezondheidszorg sluit heel goed aan bij de beweging dat ouderen steeds langer, zelfstandig thuis wonen.

Positieve Gezondheid is een nieuw concept in de gezondheidszorg dat gelanceerd is door huisarts Machteld Huber. Bij dit concept draait het niet om de aan- of afwezigheid van een aandoening, maar staat de mens, hun veerkracht en wat het leven betekenisvol maakt centraal. Dit is een brede benadering waarbij wordt gekeken naar fysieke, emotionele en sociale elementen.

Omring en Positieve Gezondheid
Omring is al meer dan honderd jaar actief in de zorg en verleent zorg aan volwassenen die tijdelijk of blijvend te maken hebben met beperkingen als gevolg van ziekte(n). Uitgangspunt is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig, thuis te laten wonen. Positieve Gezondheid draagt bij aan dit uitgangspunt omdat de focus ligt op de eigen regie en bij dit concept wordt gekeken naar wat mensen nog wél kunnen. 'Veel doen van wat je graag wil en wat belangrijk voor je is, daar word je (positief) gezond van', aldus Laura van Oss trainster Positieve Gezondheid.

Workshop
Positieve Gezondheid vergt een andere kijk op uw eigen gezondheid en wat u hier zelf aan kunt veranderen. Dit vergt een andere manier van leven en ander gedrag. Dit gaat niet vanzelf omdat veel gedragspatronen ingeslepen zijn. Daarom organiseert Omring Workshops Positieve Gezondheid. Tijdens deze workshop krijgen mensen inzicht in hun eigen gezondheidsbeleving en worden ze begeleid in wat ze kunnen oppakken om een stap vooruit te maken. De workshops bestaan uit twee bijeenkomsten van twee uur. De deelnemers brengen in deze workshop hun eigen gezondheid in kaart en gaan aan de slag met Positieve Gezondheid. De workshop start op 8 mei in Hoorn. De uiterste aanmelddatum is op 3 mei 2018.

Meer weten?
Wil je meer weten over Positieve Gezondheid of de workshops? Kijk dan op www.omringpas.nl.