HOORN - ‘De peuters blijven voorop staan!’ Met deze woorden zetten Jessica van der Bilt, directeur-bestuurder van Stichting Netwerk en Marjan Terpstra, directeur-bestuurder van Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) een stap in de toekomst. Vanaf 1 april 2020 vallen alle peuterspeelscholen van Stichting Netwerk onder SKH.

Vorig jaar kondigde Jessica van der Bilt aan dat Stichting Netwerk meerdere peutergroepen moest sluiten. Dit had enerzijds te maken met de terugloop van peuters in bepaalde wijken en anderzijds met de gelijkschakeling van peuterwerk en kinderopvang, begin 2018. Deze harmonisatie heeft ertoe geleid dat kinderopvangorganisaties ook peutergroepen konden starten waardoor Stichting Netwerk, met meer dan vijftig jaar ervaring in het peuterwerk, haar monopolie verloor en te maken kreeg met concurrentie. Ondanks de vermindering van het aantal groepen kon het voorschoolse educatieve aanbod (VVE), de dertien locaties en het vaste personeel worden behouden.
We moeten echter constateren dat het peuterwerk, als losstaand aanbod, zich in de toekomst niet staande zal kunnen houden, daar wij niet over de verschillende arrangementen beschikken die de kinderopvang wel heeft. Landelijk is deze constatering ook zichtbaar. Vanzelfsprekend is het geen gemakkelijke beslissing maar het is belangrijk dat het voorschoolse aanbod aan peuters behouden blijft. Dat geldt ook voor de jarenlange ervaring en deskundigheid van de pedagogisch medewerkers,” aldus Van der Bilt die verder toelicht dat de overgang geen gedwongen ontslagen zal veroorzaken.

Natuurlijke partner

SKH is een, van oudsher, natuurlijke partner van Stichting Netwerk. “Naast het feit dat we eenzelfde pedagogische visie hanteren is SKH goed voorbereid om de beweging naar het onderwijs te maken op weg naar Integrale Kindcentra. SKH heeft door hun bredere (opvang) aanbod en diverse locaties en volume (in met name de scholen) meer mogelijkheden. Tenslotte is SKH een betrouwbare werkgever die investeert in haar personeel.
We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en blijven nauwe samenwerkingspartners’ aldus beider directeur-bestuurders vol overtuiging. Zo blijven we, samen met het onderwijs, kernpartners in de ontwikkeling van Integrale Kindcentra en blijven de buurtmoeders van Stichting Netwerk een rol spelen bij de toeleiding van peuters.”
Directeur-bestuurder Marjan Terpstra van Stichting Kinderopvang Hoorn geeft aan blij te zijn met de uitbreiding van de Peuteropvang binnen haar organisatie. “De peuterspeelscholen bieden peuters een kwalitatief hoogwaardige voorbereiding op de basisschool. Deze lijn zetten wij als organisatie graag voort, waarbij de peuters voorop blijven staan.”

Wijkwerk

Stichting Netwerk blijft haar taken in de wijken, zoals het jongerenwerk , kinderwerk en sociaal werk als vanouds voortzetten vanuit de verschillende wijkcentra, het poppodium Manifesto, de Jonge Mamahuizen en stadsspeeltuin De Speelhoorn. Dit in nauwe samenwerking met inwoners, vrijwilligers en vele samenwerkingspartners. www.netwerkhoorn.nl