HOORN - Weet u wat Resto VanHarte is en doet? Weet u dat Resto VanHarte naar Hoorn wil komen? In deze brief vragen wij u aandacht voor dit bijzondere initiatief!

In een Resto wordt een of twee avonden per week een betaalbaar driegangendiner geserveerd, meestal in een school of buurthuis met een professionele keuken. Binnen enkele uren tovert het Restoteam met vrijwilligers uit de buurt deze ruimte om tot een gezellig restaurant waar buren elkaar ontmoeten. Zelf noemt Resto VanHarte deze aanpak “Hét recept voor een betere buurt.”

Samen maken we onze stad elke dag een stukje beter en mooier. De afgelopen jaren zijn er natuurlijk al veel goede stappen gezet. Maar eenzaamheid, armoede en isolement zijn taaie aspecten in onze samenleving. Daarom denken wij dat een Resto VanHarte een prima aanvulling kan zijn op alle initiatieven die we in Hoorn al hebben om eenzaamheid en isolement aan te pakken.

In een Resto gaat het om elkaar ontmoeten, samen eten en verbinden. Ontmoeting tussen generaties, culturen en geloven staat centraal. De PvdA-Hoorn vindt dat deze aanpak perfect past in verschillende speerpunten die wij belangrijk vinden voor Hoorn. Wij maken ons bijvoorbeeld veel zorgen over eenzaamheid en isolement onder ouderen. Maar ook voor mensen met een klein inkomen is het niet vanzelfsprekend om de deur uit te gaan en anderen te ontmoeten. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor inwoners die hun eigen land zijn ontvlucht en nog maar weinig mensen kennen in Hoorn.

Resto VanHarte oriënteert zich op dit moment op een geschikte locatie in onze stad. Onze vraag aan u is: Bent u het met ons eens dat een Resto eenzaamheid en isolement onder onze inwoners kan doorbreken? En bent u bereid om dit initiatief te omarmen, zo nee waarom niet? Ongetwijfeld volgt op niet al te lange termijn een subsidie aanvraag, bent u bereid om hier met een positieve grondhouding naar te kijken?