HOORN - Onvergetelijke ontmoetingen is een activiteit voor Hoornse inwoners met geheugenverlies, (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Zij kunnen in wijkcentra van Stichting Netwerk terecht voor contacten, emotionele steun, activiteiten, informatie en advies.

Vrijwilligers gezocht
We zijn op zoek naar betrokken vrijwilligers die willen helpen met het organiseren van deze activiteiten. Je hoeft geen ervaring te hebben. Je wordt begeleid en getraind door medewerkers van Stichting Netwerk en door samenwerkings-partner Geriant.

Waarom?
Mensen met geheugenverlies of (beginnende) dementie blijven het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen. Hiervoor doen ze vaak een beroep op partners, kinderen, familieleden, buren of vrienden, de zogenaamde mantelzorgers. Door in een vroeg stadium extra aandacht, informatie en steun te ontvangen, kan de persoon met dementie zichzelf langer redden én kan de mantelzorger de zorg langer volhouden. Onvergetelijke ontmoetingen biedt deze benodigde steun en begeleiding, samen met de samenwerkings- partners, lotgenoten en vrijwilligers. Dicht bij huis, in een warme omgeving.

Hoe werkt het?
De persoon met geheugenverlies of (beginnende) dementie komt naar de activiteiten van Onvergetelijke ontmoetingen. De deelnemers geven wekelijks invulling aan de activiteiten, bijvoorbeeld een spel doen, muziek maken, lezen, mandala’s kleuren, puzzelen, praten, eten of drinken. Individueel of in groepsverband, zelfstandig, of met ondersteuning van in te schakelen vrijwilligers of professionals, of de mantelzorger. We starten vanaf de koffietafel en eindigen met een lunch. Deze activiteiten vinden op dit moment plaats in wijkcentra De Zaagtand en Kersenboogerd. Vanaf april willen we uitbreiden naar de wijkcentra in de Grote Waal en Huesmolen.

Interesse?
Wil je vrijwilliger worden, deelnemen of wens je aanvullende informatie? Neem dan contact op met projectleider Nanda Leeuw, bereikbaar in wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106 in Hoorn, telefoon 0229-855700 of n.leeuw@netwerkhoorn.nl. Kijkt u ook eens op onze website www.netwerkhoorn.nl of volgt u ons via twitter of facebook?