HOORN - De gemeente Hoorn hecht aan een goed ondernemersklimaat. Daarvoor is zij een samenwerking aangegaan met MKBDoorgaan.nl. Deze non-profit stichting helpt ondernemers met ondernemersvragen en wil voorkomen dat ondernemers in de (financiële) problemen komen of dreigen te komen. Wethouder economie Ben Tap en directeur Jannie van den Berg van MKBDoorgaan.nl tekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

De stichting MKBDoorgaan.nl helpt tevens ondernemers die belemmeringen ervaren in de groei. Door de samenwerking met de Gemeente Hoorn kan MKBDoorgaan.nl MKB ondernemers en ZZP’ers onafhankelijk en kosteloos ondersteunen.

Om ondernemerschap en de daarmee gemoeide arbeidsplaatsen in Nederland te behouden, zijn bij MKBDoorgaan.nl de kennis en krachten van verschillende partijen gebundeld. Hun gezamenlijke ervaring leert dat een ondernemer die in de problemen komt, pas op een heel laat moment hulp zoekt. Soms té laat, zodat bedrijfsbeëindiging of faillissement nog de enige optie is, met alle gevolgen van dien voor de ondernemer zelf, het personeel en de schuldeisers. Inmiddels heeft de stichting MKBDoorgaan.nl al meer dan 875 ondernemers geholpen in heel Nederland, waarvan meer dan 135 in Noord-Holland inclusief de gemeente Hoorn.

Aanmelding
Ondernemers met vragen kunnen zich aanmelden via de site www.mkbdoorgaan.nl. Binnen twee werkdagen vindt dan een telefonisch informerend gesprek plaats. Zo nodig gevolgd door een gratis quickscan gesprek met één van de regionaal werkende bedrijfskundigen. Er volgt in overleg met de ondernemer een warme overdracht naar een gespecialiseerde partij die de ondernemer verder kan bijstaan, zoals financiers, investeerders, coaches, juristen, overdracht- en overnamepartijen, gemeenten, etc.