HOORN - Vanaf 1 juli 2018 is aardgasvrije nieuwbouw de norm. Dit betekent dat nieuwbouwprojecten van 1 juli en later in Hoorn geen gasaansluiting meer hebben. De Eerste Kamer heeft een wet hierover goedgekeurd. De wet geldt voor nieuwbouw waarvoor de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 wordt ingediend.

Waarom aardgasvrije nieuwbouw?

Wereldwijd zijn er afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de CO2-uitstoot vermindert en dat de stijging van de temperatuur op aarde beperkt blijft. Het Rijk heeft als doel gesteld dat in 2050 alle woningen aardgasvrij zijn. Dit is een grote verandering, die ons allemaal raakt.

Iedere woning die nu nog wordt gebouwd met een aardgasaansluiting, moet in de toekomst verbouwd worden om aardgasvrij te zijn. Er moeten al veel bestaande woningen gasvrij gemaakt worden. Als er nu nog woningen met gasaansluiting worden gebouwd, wordt dat aantal alleen maar groter. Bovendien zijn de kosten om nu aardgasvrij te bouwen lager dan wanneer een woning straks compleet verbouwd moet worden

Uitleg over de wet

De Eerste Kamer heeft de wet VET (Voortgang Energietransitie) goedgekeurd. In deze wet staat dat nieuwbouwwijken niet op het gastransportnet worden aangesloten. Tenzij het gemeentebestuur die locatie heeft aangewezen als gebied waar aardgas nog wordt toegestaan. Dat kan niet zomaar. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van ‘zwaarwegende redenen van algemeen belang’. Denk bijvoorbeeld aan een afweging in maatschappelijke kosten en baten. Hoe dit er precies uitziet, gaat het ministerie nog uitwerken.

Aardgasvrij in Hoorn

Eerder dit jaar besloot de gemeenteraad van Hoorn dat nieuwbouw op gemeentegrond nu al aardgasvrij moet zijn. Net als de nieuwbouw in bepaalde wijken, zoals de Bangert en Oosterpolder. De gemeente Hoorn brengt de omvang van de verandering in kaart. En maakt vervolgens plannen voor hoe alle woningen in Hoorn op tijd aardgasvrij kunnen zijn.

Wie meer wil weten over deze veranderingen, kan kijken op de website van het Servicepunt Duurzame Energie. Dit is een initiatief van de Provincie Noord-Holland.