HEERHUGOWAARD - Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een nieuw algemeen bestuur. Twee weken na de waterschapsverkiezingen werden op woensdag 29 maart de 30 bestuursleden door Dijkgraaf Remco Bosma geïnstalleerd.


In de eerste vergadering van het nieuwe algemeen bestuur legden de nieuwe leden de eed of belofte af.

Dijkgraaf Remco Bosma: "Met alle uitdagingen op het gebied van veilig, schoon en voldoende water door de klimaatverandering is de taak van het algemeen bestuur relevanter en uitdagender dan ooit. Vanzelfsprekendheden zijn verdwenen waardoor het huidige waterbeheer tegen zijn systeem grenzen aanloopt. Hoe houden we ons gebied leefbaar met het oog op de toekomst? Daar gaan we als bestuur concreet mee aan de slag."

Nieuwe samenstelling

Het algemeen bestuur is samengesteld uit 12 fracties. Dat bestaat uit 10 partijen (totaal 26 zetels) waarvoor tijdens de waterschapsverkiezingen op 15 maart is gestemd, plus vertegenwoordigers voor de categorie Ongebouwd (benoemd door LTO Noord, 2 zetels) en de categorie Natuurterreinen (benoemd door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, 2 zetels).

Kijk hier voor de samenstelling.

Op maandag 27 maart nam tijdens een openbare vergadering het tot dan zittende algemeen bestuur afscheid. Het dagelijks bestuur blijft demissionair aan totdat een nieuw dagelijks bestuur is geformeerd.