HOORN - De driedimensionale maquette van Hoorn in de Gouden Eeuw in 1650 in het Westfries Museum is geheel vernieuwd. De maquette van 5 x 6 meter met maar liefst 2.000 panden op een schaal van 1.300 is gemaakt door de inmiddels overleden Jack Buiten en staat sinds 2010 in het museum. In de vernieuwde presentatie leiden vijf Horinezen je vanuit verschillend perspectief rond door hun stad. Op zaterdag 14 september, Open Monumentendag, wordt de maquette officieel in gebruik genomen. Bezoekers met de gids van Open Monumentendag hebben op vertoon van deze gids gratis toegang tot het museum.

De maquette is een getrouwe, driedimensionale weergave van de stadsplattegrond van de wereldberoemde kaartenmaker en uitgever Joan Blaeu. De stadplattegrond van Hoorn was onderdeel van een project waarin alle steden van de wereld voorkwamen. In 1649 verschenen de eerste delen van de stedenatlas met 200 kaarten en beschrijvingen van de belangrijkste steden in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. ‘Daar hoorden natuurlijk ook Hoorn, Enkhuizen en Medemblik bij’, vertelt Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum die het initiatief nam voor de vernieuwing. ‘De eerste atlas was in het Latijn, maar kreeg een vervolg in 1952 met een Nederlandstalige uitgave.’

Gebouwd op zolder
Hoorn staat in de stedenatlas weergegeven als een prachtige gegraveerde kaart op folioformaat en in vogelvluchtperspectief, zoals in die tijd gebruikelijk was. De kaart laat de stad op het hoogtepunt van zijn macht en welvaart zien.
In 1981 nam Horinees Jack Buiten, die zich toen hij in de Verenigde Staten werkte had bekwaamd in het maken van maquettes, het initiatief voor een grote historische maquette. Samen met acht vrijwilligers van Oud Hoorn, bouwde hij op de zolder van het huis van tandarts Habets aan de Gouw een enorme maquette. Zes jaar later, eind 1987, was de maquette klaar. De maquette, inmiddels eigendom van de Vereniging Oud Hoorn, heeft al op diverse plaatsen in Hoorn gestaan, zoals in de Noorderkerk en het Museum van de Twintigste Eeuw.

Vernieuwd met toelichting in vele talen
Sinds 2010 staat de maquette van de Gouden Eeuw op de plek waar hij thuishoort: in de kelder van het Westfries Museum, museum van de Gouden Eeuw. Bij die gelegenheid restaureerde de Hoornse kunstenaar Marchel de Bruin de maquette en werd deze ondersteund met filmische projecties.
Nu is de maquette opnieuw gerenoveerd en kreeg ‘Hoorn in de Gouden Eeuw’ nieuwe presentatoren. Met moderne, 21ste eeuwse technieken op het gebied van licht, beeld en geluid worden bezoekers door vijf Horinezen met uiteenlopende achtergrond rondgeleid door ‘hun’ stad. Daarvoor zijn vijf filmpjes van 3 minuten gemaakt met Boudewijn van Langen (architect), Dick Appel (docent), Hieke Stapel (stadsgids), Huub Ursem (stadsgids) en Bram Nijenhuis (schipper Halve Maen.

Gratis op Open Monumentendag
Bezoekers van Open Monumentendag hebben op vertoon van de speciale gids gratis toegang tot het museum.
Deze zijn onder meer verkrijgbaar bij: de Bibliotheek Hoorn aan de Wisselstraat, Oud Hoorn (Pakhuisstraat), De Boterhal op het Kerkplein, Centrum Varend Erfgoed en Toeristisch Informatiepunt (Oostereiland), het stadhuis, het Westfries Museum, de Hervormde Kerk in Zwaag en de Michaelskerk in Blokker, fruittuin Balk en Molen de Krijgsman.