BLOKKER - Het bestuur van MAK Blokweer zoekt versterking! Heb je ervaring met personeelszaken en draag je graag en goed zorg voor contracten en procedures? Dan is Stichting MAK Blokweer op zoek naar jou! Voor het bestuur zoekt MAK Blokweer een enthousiaste vrijwilliger voor de portefeuille Personeel & Organisatie.

De stichting heeft de ontwikkeling en het behoud van het West-Friese landschap in haar doelstelling staan, en het bevorderen van milieubewustzijn. Dat doet ze door middel van natuur- en milieueducatie en passende activiteiten aan te bieden op het vlak van recreatie. MAK Blokweer beschikt daartoe onder meer over het activiteitencentrum met de kijkboerderij aan de Kloosterhout, een natuurspeelplek en biologische tuinen, gelegen in natuurpark Blokweer dat door de stichting ecologisch wordt beheerd. Beroepskrachten, vrijwilligers, stagiairs, praktijk-leerlingen en zorgcliënten dragen zorg voor de uitvoering van de werkzaamheden. De manager is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en zorgt voor de beleidsvoorbereiding. Het bestuur geeft daarvoor de kaders aan en een versterking is nodig op het gebied van Personeel & Organisatie.

Van het nieuwe bestuurslid wordt ervaring met personele- en vrijwilligerszaken gevraagd, deelname aan bestuursvergaderingen en incidenteel activiteiten en vrijwilligersbijeenkomsten. De bestuurstaak vraagt naar verwachting 1,5 tot 2 uur per week.

MAK Blokweer is een natuur- en milieueducatiecentrum dat zich inzet voor (bewustwording rondom) duurzaamheid, natuur en cultureel erfgoed. Als vrijwilliger draag je hier actief aan bij. Als bestuurslid P&O geniet je van een enthousiast team collega’s en een centraal gelegen, prachtige werkplek in het groen.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Kijk voor meer informatie op https://www.mak-blokweer.nl/over-het-mak/vacatures