BLOKKER - Piet de Boer uit Blokker is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Jan Nieuwenburg speldde hem deze koninklijke onderscheiding op tijdens de jaarlijkse Blokkerdagen.

De heer De Boer wordt Koninklijk onderscheiden, omdat hij zich al lang intensief inzet voor het dorp Blokker. Hij is vooral actief op cultuurhistorisch gebied.

Vrijwilliger Cultuur Historische Route Blokker

De heer De Boer is sinds 2008 vrijwilliger voor de Cultuur Historische Route Blokker. Een belangrijke verdienste is zijn inzet voor het behoud/de herbouw van een historische tuindersschoorsteen uit de voormalige fruittuinen langs de Kolenbergstraat in Blokker.

Bestuurslid en vrijwilliger Historische Vereniging Blokker

De heer De Boer was in 2001 medeoprichter van de Historische Vereniging Blokker. Sindsdien is hij vrijwillig bij de vereniging betrokken gebleven. Van 2005 tot en met 2015 was hij ook bestuurslid. De heer De Boer heeft voor artikelen in de jaarboeken van de vereniging vele (oud-)dorpsgenoten geïnterviewd. Ook heeft hij een grote bijdrage geleverd aan een speciaal boek over De Bangert. De heer De Boer heeft zich daarnaast intensief ingezet voor de restauratie van de afmijnzaal van de voormalige veilvereniging 'Op Hoop van Zegen' in Blokker.

Vrijwilliger Cultureel Centrum Pancratius Oosterblokker

De heer De Boer is acht jaar vrijwilliger geweest voor Cultureel Centrum Pancratius. Hij zorgde er onder meer voor dat ruimtes klaar werden gemaakt voor activiteiten en dat er daarna weer werd opgeruimd. Ook heeft hij geholpen met het onderhoud van de kerk.

Medeoprichter tennisvereniging LTC Wings

Begin jaren zeventig was de heer De Boer medeoprichter van tennisvereniging LTC Wings uit Blokker. Hij is als penningmeester nog enige jaren lid gebleven van het oprichtingsbestuur.