HOORN - De gemeente geeft de fietsers meer ruimte op de Koepoortsweg. Aan beide zijden van de weg komen stippellijnen voor de fietsers. Hierdoor houden automobilisten meer rekening met de fietsers, en passen hun snelheid aan. Zodra de riolering in de straat is vervangen (gepland in 2020), wordt de Koepoortsweg geheel ingericht als fietsstraat. In overleg met bewoners is voor deze maatregelen gekozen.

Meer ruimte voor de fietser nu en straks
De gemeente gaat in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier in meerdere straten het riool vervangen en de straten opnieuw inrichten. Het duurt nog een aantal jaren voordat de Koepoortsweg aan de beurt is. Bewoners van de Koepoortsweg gaven aan dat ze het niet verantwoord vinden om zo lang te wachten, en dat er nu al aanpassingen nodig zijn om de straat verkeersveiliger te maken. De gemeente heeft meerdere gesprekken met bewoners gevoerd over mogelijke oplossingen. Bewoners gaven aan dat het vooral nodig is om het voor fietsers veiliger te maken. In samenspraak is ervoor gekozen om, vooruitlopend op de nieuwe inrichting, alvast stippellijnen voor de fietsers aan te brengen. Dit gaat in mei gebeuren. Zodra de riolering is vervangen (gepland in 2020), wordt de Koepoortsweg ingericht als fietsstraat.

Wat is een fietsstraat?
In een fietsstraat is de fiets belangrijker dan de auto. Er bestaat geen standaarduitvoering van een fietsstraat. Er zijn vele maatregelen mogelijk om het autoverkeer ondergeschikt te maken aan het fietsverkeer. De verkeerskundigen van de gemeente zullen in overleg met de bewoners van de Koepoortsweg komen tot een passende inrichting van de fietsstraat.

Aanpak Hoorn-Noord en Venenlaankwartier
Het aanleggen van een fietsstraat is onderdeel van de aanpak Hoorn-Noord en Venenlaankwartier. Met diverse projecten en activiteiten zorgen gemeente en Intermaris ervoor dat Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier ook in de toekomst wijken zijn waar het goed wonen, samenleven en werken is. Dit doen we samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de wijk. Meer informatie: www.hoorn.nl/hnv