Kinderen leren veel van andere kinderen. Ze zien waar andere kinderen goed in zijn, maar ook waar andere kinderen moeite mee hebben. Ze kunnen zien hoe een ander kind iets oplost. In een groep doen ze ook activiteiten samen, waardoor ze leren om iets samen op te lossen of om elkaar te steunen of te helpen.


Ze staan er niet alleen voor en dat is een krachtig element in een groepstraining. Om deze reden verzorgt Kinderpraktijk Theone naast individuele therapieën groepstrainingen. In deze groepstraining werkt een kind aan zijn of haar eigen individuele doelen. Deze liggen op emotioneel gebied en op sociale vaardigheden. De volgende trainingen starten bij Kinderpraktijk Theone na de zomervakantie.

- De training Samen staan we steviger is een weerbaarheidstraining is voor kinderen van 8 tot 12 jaar met weinig zelfvertrouwen, die moeilijk 'nee' kunnen zeggen, gepest worden of zelf iemand pesten of moeite hebben in de omgang met andere kinderen.

- De training Do it Yourself is voor jongeren van 10 tot 16 jaar, waardoor ze zichzelf beter leren kennen. Ze ontdekken hoe ze zich voelen, zich uiten en waar ze goed in zijn.

- Mindfulness training is een aandachtstraining voor kinderen van 8 tot 12 jaar, waarbij ze leren beter te observeren en zich te concentreren. Ze komen door deze training meer in contact met hun lijf en zijn beter in staat zichzelf tot rust te breng.

Voor opgeven of meer informatie ga naar www.kinderpraktijktheone.nl/trainingen/.