DEN HAAG - Meer gezinnen krijgen recht op kindgebonden budget. Het kabinet trekt daar bijna 500 miljoen euro voor uit. De grens van het gezamenlijk toetsingsinkomen waarmee mensen in aanmerking komen voor kindgebonden budget wordt opgerekt van ongeveer €58.500 naar ongeveer €75.000. Bovendien gaan de meeste gezinnen die op dit moment al recht hebben op het kindgebonden budget er verder op vooruit.


De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De investeringen in het kindgebonden budget zijn onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat dit kabinet neemt om gezinnen met kinderen te ondersteunen. Vanaf 1 januari 2019 wordt het budget voor de kinderbijslag structureel verhoogd met circa 250 miljoen euro. Ook het budget voor de kinderopvangtoeslag gaat per 1 januari 2019 met 250 miljoen euro omhoog.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.