HOORN - In februari komt pastor J. Ben Zvi naar Nederland. Hij is voorganger van de onafhankelijke Messias-belijdende Gemeente ‘Bat Tsion’ in Jeruzalem.

Op zondag 18 februari verzorgt Jossie Ben Zvi de verkondiging van het Evangelie op twee plaatsen in Hoorn:

  • Om 9.30 uur in de Oosterkerk, Grote Oost 58-60;
  • Om 19.00 uur in Het Lichtbaken, Maelsonstraat 6.

Jossie Ben Zvi werd in 1952 in Roemenië geboren. Zijn ouders kwamen tot geloof in Jezus als de Messias door toedoen van de bekende predikant Richard Wurmbrand. Toen Jossie acht jaar oud was, emigreerde het gezin naar Israël. Na vervulling van de dienstplicht, volgde hij het verlangen van zijn hart: hij wilde predikant worden. Hij studeerde theologie in de VS en na zijn terugkeer in Israël werd hij predikant in Yafo. Enkele jaren later werd hij voorzitter van de internationale christelijke studentenorganisatie IFES. In 1985 verbleef hij in Duitsland voor een studie aan de Theologische Bijbelschool in Oberursel. Teruggekeerd in Israël, werd hij gemeentepastor in Jeruzalem. Al jaren is hij actief in verschillende uitvoerend comités van Messiasbelijdende gemeenten in Israël.

Het christelijke geloof heeft zijn wortels in het Joodse volk. Deze samenkomsten vormen een mooie gelegenheid om een volksgenoot van de Heiland het Evangelie te horen verkondigen. De toegang tot de samenkomsten is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden voor het werk onder de Messiasbelijdende Joden. Iedereen is hartelijk welkom.