HOORN - Op donderdag 29 maart jl. hebben de bestuurders van de Stichtingen Penta, Talent, Netwerk, Kinderopvang Hoorn en wethouder Bashara van gemeente Hoorn de intentieverklaring ‘De Kreek’ ondertekend. Na een intensieve voorbereiding is een formele start gegeven aan de realisatie van het Integraal Kind Centrum ‘De Kreek’ in Hoorn.

Met deze ondertekening wordt de intentie uitgesproken om naar beste kunnen aan het begin van 2020 de doelstellingen IKC De Kreek te realiseren In het belang van de ontwikkeling van de kinderen waarbij de partners gezamenlijk verantwoording dragen. Samen in één wijk. Samen in één gebouw.

IKC De Kreek
Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening waarin organisaties zoals onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd.

In IKC De Kreek bouwen de partners aan een omgeving waar kinderen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. Er worden verbindingen gelegd met ketenpartners in de wijk om zodoende de ontwikkeling van kinderen te verbreden, verrijken en versterken. Met een breed aanbod van hoge kwaliteit denken de partners het verschil te gaan maken. Voor kinderen én hun ouders.

Pijlers van het IKC

  • een breed aanbod, voor, tijdens en na de reguliere schooltijd
  • ruimte voor talentontwikkeling
  • faciliteren zelfstandigheid en onderzoekend leren
  • verbindende schakel in de wijk
  • locatie maakt ontmoeten, leren en ontwikkelen mogelijk
  • ouders en andere gemeenschappen in de wijk zoeken, benutten en versterken de samenwerking.

Samir Bashara, wethouder gemeente Hoorn:
“Als partners zijn we samen verantwoordelijk voor onderwijs, welzijn en opvang voor kinderen uit de wijk. Onze gezamenlijke opdracht is kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de wereld van morgen. Daartoe willen we onze samenwerking intensiveren. Het gaat niet om het gebouw, maar om wat er in het gebouw gebeurt voor de kinderen. Het motto van IKC de Kreek is dan ook; kinderen voorop!”