OOSTERLEEK - Smartlappenkoor Oosterleed viert zondag 29 september alweer haar 20-jarig bestaan! Dit wordt gevierd met leden en oud-leden in thuishonk Herbergh het IJsselmeer!

Inmiddels zijn alle oud-leden als het goed is benaderd. Mocht u oud-lid zijn en nog niet benaderd zijn neem dan contact op met ons. U bent natuurlijk van harte welkom! Het feest is besloten voor leden en oud-leden maar liefhebbers van smartlappen niet getreurd! Op zondag 13 oktober organiseert Oosterleed alweer een korenfestival in Oosterleek! Er wordt dan gezongen in het kerkje van Oosterleek en in de kroeg!

Oosterleed is één van de eerste smartlappenkoren van West-Friesland opgericht op verzoek van Klaas Vis van Herbergh 't IJsselmeer te Oosterleek. Daar waar andere koren nog wel eens afdwalen naar andere genres zoals levensliederen en "gewone" gezellige liedjes, wil Oosterleed zich zo veel mogelijk beperken tot de pure smartlap. Volgens de dikke Van Dale is een smartlap een sentimenteel levenslied. Volgens Oosterleed is een smartlap een lied waarvan minstens één hoofdpersoon het einde niet haalt, het liefst op tragische wijze. Deze tragiek zult u dan ook terug horen in ons koor dat alle teksten vol beleving zingt.

Het ledenaantal was in het begin fors met zelfs een ledenstop, maar naarmate meer smartlappenkoren de grond uit rezen was dat niet meer nodig. Sommige leden "liepen over" naar een koor dichter bij huis, maar veel leden van het eerste uur zijn Oosterleed trouw gebleven. Het ledenaantal op dit moment is ongeveer 50. De begeleiding van Oosterleed wordt al jaren gedaan door een dirigent-gitarist en een accordeonist. Beiden gaan er van uit dat zij er voor het koor zijn en niet andersom.