HOORN - Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen - bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – dan kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen.

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op dezelfde dag kunt u ook stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In de aanloop naar de verkiezingen beantwoorden we de meest gestelde vragen.

Bent u op 21 maart niet in de gelegenheid zelf te stemmen?

U kunt dan iemand anders een volmacht verlenen om te stemmen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen.Voor de gemeenteraadsverkiezing kan deze persoon iedereen zijn die in Hoorn woont en ook een stempas heeft ontvangen. Voor het referendum kan de gemachtigde iedereen zijn die in Nederland woont en ook een stempas heeft ontvangen.

Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. Uw gemachtigde mag maximaal twee machtigingen aannemen. U mag iemand machtigen tot en met 21 maart 2018.

Degene die namens u stemt, moet tegelijkertijd zijn of haar eigen stem uitbrengen. De gemachtigde moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter van het stembureau laten zien. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Bent u voor langere tijd in het buitenland?

Heeft u niet de mogelijkheid om via uw stempas iemand te machtigen? Dan kunt u iemand anders een schriftelijke volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen.

Voor de gemeenteraadsverkiezing kan de gemachtigde iedereen zijn die in Hoorn woont en ook een stempas heeft ontvangen. Voor het referendum kan de gemachtigde iedereen zijn die in Nederland woont en ook een stempas heeft ontvangen.

Schriftelijke volmacht aanvragen

Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt u een verzoekschrift naar de gemeente. Voor dit verzoekschrift is een formulier beschikbaar op www.hoornkiest.nl. U en de gemachtigde vullen allebei een deel van dit formulier in. Dit verzoekschrift moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens u kan stemmen.

Voor het referendum kunt u ook per brief stemmen. Dit moet u aanvragen bij de gemeente Den Haag. Meer informatie hierover vindt u op de website www.denhaag.nl.