HOORN - Wie in Hoorn een nieuwe woning bouwt, krijgt voortaan het verzoek aardgasvrij te bouwen. Als de grond waarop gebouwd wordt van de gemeente is, dan is aardgasvrij bouwen zelfs verplicht. Het besluit voor aardgasvrije nieuwbouw is genomen tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 30 januari.

Praktische uitwerking

Bij de bouw van nieuwbouwwoningen gaat de gemeente Hoorn in gesprek met ontwikkelaars en woningcorporaties over de uitwerking. Als de gemeente eigenaar is van de grond waarop gebouwd gaat worden, is het een verplichting dat de woning aardgasvrij wordt.

Bij kleinere bouwprojecten wordt in overleg met de initiatiefnemer gekeken naar een oplossing en de bijdrage van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bestaande bouw. Bij nieuwbouw waar de gemeente geen rol heeft, worden ontwikkelaars zoveel mogelijk gestimuleerd aardgasvrij te bouwen.

Van aansluitplicht naar warmterecht

Op 1 juli 2018 verandert het Rijk de warmtewet. Voorheen was het bij nieuwbouwwoningen verplicht om een aansluiting te hebben op het aardgasnet. Dat is vanaf 1 juli niet meer zo. Dan geldt het zogenaamde warmterecht. Woningen moeten dan voorzien zijn van een warmtebron, maar niet perse van een gasaansluiting. De gemeente Hoorn spreekt zich met dit besluit uit voor aardgasvrije nieuwbouw. Het sluit aan bij doelstelling van de gemeente Hoorn om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn.

Verzoek van gemeenteraad

De gemeenteraad heeft in mei 2017 om een onderzoek gevraagd naar gasaansluitingen bij nieuwbouwprojecten. Het doel was te kijken of er Hoornse nieuwbouwprojecten zijn waarbij de gasaansluiting niet meer nodig is. Als gevolg daarvan wordt fase 5 van Bangert en Oosterpolder al niet meer aangesloten op het aardgasnet. Nu heeft de gemeenteraad dus besloten om in heel Hoorn voor aardgasvrije nieuwbouw te gaan.

Voor- en tegenstemmen gemeenteraad

De fracties van VVD, Hoornse Onafhankelijke Partij, Hoornse Senioren Partij en Hoorns Belang stemden tegen. De VVD wilde wachten op het besluit van de Rijksoverheid, de Hoornse Onafhankelijke Partij stelde vraagtekens bij de impact van het besluit op de betaalbaarheid van goedkopere woningen. De fracties van Jong en Oud voor Hoorn, VOCHoorn, Fractie Tonnaer, Zetel ’18, GroenLinks, D66, CDA, Tijdelijke Lijst Socialisten, Sociaal Hoorn en Hoorn Lokaal stemden voor het voorstel. Daarmee werd het voorstel met 9 tegenstemmen en 26 voorstemmen aangenomen.