HOORN - De gemeente Hoorn doet mee aan de regionale aanpak van de overlast van waterplanten in het Markermeer en IJmeer. Door samen op te trekken, kunnen in 2018 meer waterplanten worden gemaaid. Voor de langere termijn zet de regionale aanpak in op maatregelen die de groei van waterplanten in de vaargebieden belemmeren.

Overmatige groei van waterplanten in het Markermeer zorgt voor grote overlast voor de recreatievaart. Wethouder Ben Tap: ‘Als watersportstad maken we ons hard voor de aanpak van deze overlast. De afgelopen drie jaar hebben we samen met andere kustgemeenten en de provincie waterplanten gemaaid, maar dat is niet voldoende. We hebben samen bij het Rijk aangedrongen op een structurele aanpak, zodat het Markermeer en haar kustgemeenten aantrekkelijk blijven voor de pleziervaart. We ondersteunen daarom van harte het regionale voorstel om gezamenlijk het probleem structureel aan te pakken en ook het Rijk te bewegen om hieraan bij te dragen.’

Regionaal voorstel overlast waterplanten
De provincie Noord-Holland heeft met de watersportsector en met input van gemeenten een regionaal voorstel uitgewerkt voor de aanpak van waterplantenoverlast in het zuidelijk IJsselmeergebied. In het voorstel staat dat de aanpak voor 2018 bestaat uit het maaien van waterplanten in het Markermeer en het IJmeer (400 à 500 ha). Ook wordt een webapp voor waterrecreanten ontwikkeld met informatie over de actuele locaties van de waterplanten. Daarbij vraagt de regio aan het Rijk te komen met aanvullende maatregelen, zoals extra recreatie-betonning en het uitdiepen van recreatievaargeulen en vaarroutes. Het dieper maken van vaargeulen en routes zorgt ervoor dat er minder zonlicht bij de waterplanten komt, waardoor ze geen kans krijgen om te groeien.

Ondertekening en financiële bijdrage
De provincie Noord-Holland heeft de betrokken gemeenten gevraagd het voorstel mede te ondertekenen en een financiële bijdrage te leveren. Wethouder Ben Tap: ‘Wij zien het voorstel als belangrijke stap naar een structurele oplossing. Om onze steun te onderstrepen, ondertekenen we het voorstel en voor 2018 leveren we een financiële bijdrage van €13.500 voor het maaien van waterplanten in het Hoornse Hop. Dit hebben we de afgelopen drie jaar ook bijgedragen aan de maaipilot en hiermee kan aanvullend (bovenop de bijdragen van de andere partijen) in 2018 zo’n 38 hectare worden gemaaid. De bijdragen voor 2019 en verder gaan we bepalen in overleg met de raad.’

Maaigebieden 2018
In overleg met provincie, gemeenten en vertegenwoordigers van de recreatievaart worden de maaigebieden voor 2018 bepaald en de benodigde vergunning aangevraagd.