HOORN - U heeft helaas datgene meegemaakt waar alle ouders voor vrezen: uw zoon of dochter is aangereden. Na de eerste shock wilt u schadevergoeding claimen bij de tegenpartij, maar u weet niet zo goed waar u moet beginnen. Heeft uw kind altijd recht op schadevergoeding na een aanrijding? Hoe claimt u deze vergoeding? En hoe zit het met mogelijk toekomstige schade? We leggen het allemaal aan u uit in dit artikel.

Wanneer heeft uw kind recht op schadevergoeding na een aanrijding?

In de wet wordt er bij verkeersongelukken onderscheid gemaakt tussen kinderen onder en boven de 14 jaar. Een kind onder de 14 jaar heeft bijna altijd recht op een volledige vergoeding van de schade na een aanrijding met een motorvoertuig. Dit geldt meestal ook als uw kind het ongeluk zelf heeft veroorzaakt, omdat hij bijvoorbeeld opeens de straat overrende of afsloeg zonder zijn hand uit te steken.

De reden hiervoor is dat jonge kinderen zich nog niet bewust zijn van de gevaren in het verkeer. Ze kunnen verkeerssituaties ook nog niet goed inschatten. Daardoor kunnen ze onverwachtse beslissingen nemen die henzelf en anderen in gevaar kunnen brengen. Daarnaast kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn als uw kind wordt aangereden door een motorvoertuig. Bestuurders van motorvoertuigen moet hier rekening mee houden door bijvoorbeeld goed op te letten als een kind op de weg fietst en langzamer te rijden in de buurt van basisscholen.

Van kinderen van 14 jaar of ouder wordt verwacht dat ze zich bewust zijn van de verkeersregels en gevaarlijke situaties. Toch heeft uw kind bij deze leeftijd in de meeste gevallen recht op een vergoeding van minstens 50% van de schade bij eigen schuld. Uw kind is op de fiets of als voetganger namelijk altijd een zwakke verkeersdeelnemer. Deze verkeersdeelnemers worden ook beter beschermd bij aanrijdingen met motorvoertuigen.

Hoe zit het bij een aanrijding tussen uw kind en een fietser of voetganger?

De situatie verandert wanneer uw kind in botsing komt met een fietser of voetganger, omdat dit ook zwakke verkeersdeelnemers zijn. Toch kan de leeftijd van uw kind wel een rol spelen bij de verdeling van de aansprakelijkheid wanneer uw kind:

- Zelf ook schuldig is aan de oorzaak van de botsing
- Jonger is dan 14 jaar

Uiteraard heeft uw kind recht op een volledige vergoeding van de schade als het ongeluk alleen door de fietser of voetganger is veroorzaakt.

Waar moet u rekening mee houden bij het claimen van de schadevergoeding?

U kunt de schadevergoeding van uw kind zelf claimen of laten claimen door een ervaren jurist. Zelf claimen is heel belastend, omdat u met de verzekeraar van de tegenpartij moet discussiëren over de verwondingen van uw zoon of dochter en of uw kind recht heeft op schadevergoeding. De emoties kunnen daardoor hoog oplopen. U kunt hier ook een ervaren jurist voor inschakelen.

De juristen van letselschadebureau JBL&G hebben veel ervaring met het succesvol afhandelen van letselschadezaken waarin kinderen het slachtoffer zijn van een verkeersongeluk. U kunt dit bureau machtigen om de zaak voor u af te handelen. Als uw kind ouder is dan 12 jaar, moet uw zoon of dochter hier wel toestemming voor geven door ook een handtekening onder het machtingsformulier te zetten. Het contact met de jurist over de ontwikkelingen in de letselschadezaak van uw kind kan wel volledig via u gaan.

Op welke rekening wordt de schadevergoeding gestort?

U heeft natuurlijk het beste met uw kind voor, maar helaas kan daar niet altijd vanuit worden gegaan. Daarom wordt de schadevergoeding voor een kind dat letselschade heeft opgelopen door een ongeluk op een speciale rekening met een BEM-clausule gestort. Deze rekening staat dan op naam van uw kind.

De BEM-clausule zorgt ervoor dat uw zoon of dochter pas bij de schadevergoeding kan wanneer uw kind meerderjarig is. Deze clausule zorgt er ook voor dat u niet zomaar bij het geld kan komen. Toch krijgt u ook met kosten te maken door het verkeersongeluk, bijvoorbeeld met medische kosten, reiskosten van en naar doktersafspraken of schade aan de persoonlijke eigendommen van uw kind. Als u deze kosten voor uw kind heeft gemaakt, kan de vergoeding voor deze kosten wel rechtstreeks naar u worden overgemaakt.

Hoe zit het met toekomstige schade?


Wanneer uw zoon of dochter gewond raakt door een ongeluk, is het heel moeilijk om te voorspellen wat de gevolgen hiervan zijn voor de toekomst van uw kind. Juist omdat een kind nog volop in ontwikkeling is. Zo kan uw kind door het ongeluk:

- Concentratieproblemen oplopen, waar uw zoon of dochter tegenaan loopt als hij of zij na de middelbare school aan een studie begint
- Een litteken oplopen dat niet mooi meegroeit, waardoor uw zoon of dochter onzeker is in bepaalde situaties
- Angstig worden voor bepaalde geluiden of situaties, waardoor uw zoon of dochter het moeilijk vindt om mee te draaien in de maatschappij

Daarom worden de zaken waarbij een kind letsel heeft opgelopen meestal met een ‘open einde’ afgewikkeld. Blijkt uw zoon of dochter dan toch nog last te hebben van de gevolgen van het ongeluk wanneer hij of zij meerderjarig is geworden? Dan kan uw kind daar nog schadevergoeding voor claimen. Uw kind moet hierbij niet vergeten om vanaf zijn of haar 18de levensjaar de verjaring van de vordering op de aansprakelijke tegenpartij voor de zekerheid ieder jaar te stuiten. Dit kan hij of zij doen door ieder jaar een brief naar de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij te sturen waarin uw kind laat weten dat hij of zij nog een beroep wil doen op de schadevergoeding.

Uw kind kan uiteraard ook gratis bij letselschadebureau JBL&G terecht om de zaak voor hem of haar op te laten pakken en tot een goed einde te brengen.