HOORN - In het voorjaar en de zomer is er in de stad regelmatig overlast van meeuwen en ongedierte zoals ratten. Met deze tips kunt u helpen de overlast te beperken.

Als het voorjaar eenmaal goed begonnen is, is meeuwenoverlast moeilijk te bestrijden. Maar voorkomen is beter dan genezen. Met deze tips kunt u nu helpen de overlast te beperken.

Meeuwen en ongedierte

Wanneer er op bepaalde plekken veel meeuwen zijn, is dat vervelend voor de buurt. Niet alleen wordt de straat erg vies door vogelpoep. Maar doordat de meeuwen op zoek gaan naar eten wordt ook ongedierte aangetrokken. De meeuwen pikken bijvoorbeeld vuilniszakken kapot en dit trekt dan weer ratten aan.

De overlast hiervan is het ergste van de tweede helft van april tot en met augustus. Dat is de broedperiode van de meeuwen. Meeuwen zijn een beschermde diersoort. Dit houdt in dat het verboden is om eieren van meeuwen te rapen, ze uit het nest te nemen, te beschadigen of vernielen. Meeuwennesten mogen niet verwijderd worden en je mag meeuwen niet opzettelijk verstoren. Dat maakt het voor de gemeente lastig om iets tegen de meeuwenoverlast te doen. Juist in de periode dat de overlast het hevigst kan zijn.

Tips om overlast te voorkomen

U kunt helpen zodat de overlast van meeuwen in het voorjaar en de zomer beperkt blijft.

  • Voorkom dat meeuwen nesten bouwen op het dak door nestwerende maatregelen te treffen (pinnen, draden of netten). Neem deze maatregelen op tijd. Dit mag alleen van september tot de tweede helft van april, buiten het broedseizoen. De kosten voor deze maatregelen worden niet vergoed door de gemeente.
  • Voer meeuwen niet. Zij hebben het extra voer niet nodig. Als zij regelmatig te eten krijgen, komen zij zeker terug.
  • Voorkom afval op straat. Gooi geen afval op straat en biedt afval op de juiste manier aan. Zet vuilniszakken zo kort mogelijk voor het ophaalmoment op straat. Spreek buren erop aan wanneer zij afval verkeerd aanbieden.