HOORN - Op woensdag 14 maart wordt in Het Lichtbaken een samenkomst gehouden ter gelegenheid van de zogenaamde ‘Biddag voor gewas en arbeid’.

Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij onze afhankelijkheid van God op de verschillende terreinen van ons leven. We zingen samen en bidden om zegen over relatie en gezin, over werk en studie, dat er weer wordt voorzien in onze eerste levensbehoeften en om welzijn en welbevinden. Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn. De avond begint om 19.30 uur. Rond 21.00 uur is er een korte pauze met een kopje koffie/thee. Daarna is er voor belangstellenden gelegenheid om deel te nemen aan een kringgebed, waarin we bidden voor onze stad. De samenkomst wordt georganiseerd door Gebedsgroep Gideon en voorganger is Albert van Bragt. Het adres is Maelsonstraat 6. Jongeren en ouderen zijn hartelijk welkom.