DEN HAAG - Gezien de groei van het aantal besmettingen in de laatste week was het nauwelijks een verrassing meer, maar er zullen geen extra versoepelingen komen rondom kerst en oud en nieuw. De huidige regels rondom de maximale groepsgrootte blijven van kracht hetgeen betekent dat we drie mensen thuis mogen ontvangen.


Dat er geen ruimte is voor versoepeling heeft alles te maken met het aantal coronabesmettingen dat dagelijks wordt gemeld. Hoewel het aantal positieve coronatests vorige week lager lag dan de weken daarvoor, zijn er de afgelopen week meer mensen positief getest. Om precies te zijn hebben de afgelopen week 43.103 mensen te horen gekregen dat men corona onder de leden heeft. Dit komt neer op een toename van 27 procent ten opzichte van de week daarvoor.

'Het is een zwaar jaar voor mensen. Een jaar van verlies en rouw. Inmiddels zijn er 10.000 lege stoelen aan de kersttafel door mensen die zijn overleden aan corona en dat is extra verdrietig en een reden om met de kerst bij elkaar te zijn', begon premier Mark Rutte de persconferentie dinsdagavond. 'Het gaat niet goed, niet met de besmettingscijfers en niet in de ziekenhuizen. We staan op een tweesprong waarin we ons aan de maatregelen moeten houden of anders komen wij nog voor de kerst terug met waar mogelijk extra maatregelen. En dat is niet wat wij willen. Wij willen half januari meer ruimte, maar dat moeten we met elkaar verdienen.'

Horeca
Ook de horeca blijft voorlopig nog dicht al geeft het kabinet aan dat er een extra steunplan komt. Over de laatste aanpassingen aan de steunmaatregelen geven de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Financiën morgen, 9 december, een nadere toelichting.

Gecontroleerde experimenten
Het kabinet kijkt tevens naar wat wel mogelijk is in de toekomst. Men wil vanaf half januari gecontroleerde experimenten houden met publiek bij sportwedstrijden en bij theater en zakelijke congressen. Doel is om te onderzoeken hoe we dergelijke evenementen zo veilig mogelijk kunnen inrichten zodra daar weer ruimte voor is. Tevens geeft men aan te onderzoeken of er meer rek mogelijk is om de jongeren meer te bieden. Men overweegt hierbij bijvoorbeeld om in januari mensen in de leeftijd tot 27 jaar te laten sporten waar die leeftijd nu nog op 18 jaar ligt.

Vaccins
Minister Hugo de Jonge vertelde met betrekking tot de vaccinaties dat de verwachting is dat de EMA en Europese Commissie medio januari een beslissing nemen over het toelaten van het vaccin. 'Hiermee leggen we een nieuw stukje van de complexe puzzel. Elke dag krijgen we nieuwe informatie; bijvoorbeeld over de omvang van de eerste leveringen. Bovendien blijven we afhankelijk van het oordeel van EMA ten aanzien van de veiligheid en effectiviteit van de vaccins. Iedereen die betrokken is bij de voorbereidingen zet alles op alles om zo vroeg mogelijk in januari de eerste prik te kunnen zetten.'

De persconferentie van dinsdagavond is terug te lezen op de website van de Rijksoverheid.