HOORN - In de zeemuur aan het Hoofd is een gedenksteen onthuld. De steen is een herinnering aan de historische zeereis die in 1616 leidde tot de ontdekking van Kaap Hoorn, het zuidelijkste puntje van Chili. De steen is onderdeel geworden van de muur tussen de Hoofdtoren en de brug naar het Oostereiland.

Geschenk aan de stad

Het gedenkteken is een initiatief van de Vereniging Oud Hoorn en de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders. Drs. Cees Paul, maritiem historicus met veel kennis over de ontdekkingsreis, onthulde het gedenkteken. De Chileense ambassadeur mevrouw Infante was ook bij de onthulling aanwezig. Na de onthulling is de gedenksteen officieel overgedragen aan de inwoners van Hoorn. Locoburgemeester Ben Tap nam het gedenkteken namens de inwoners in ontvangst.

Kaap Hoorn

Kaap Hoorn is het zuidelijkste puntje van Chili, het is in 1616 ontdekt door Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten uit Hoorn. Zij waren in 1615 vertrokken om een nieuwe route naar de Oost te vinden en stuitten zo op Kaap Hoorn in Chili. De ronding van Kaap Hoorn was, en is eigenlijk nog steeds, een zeer zware tocht vanwege de stormachtige omstandigheden in het gebied.