HOORN - De formerende partijen VVD, GroenLinks, Fractie Tonnaer, D66 en Sociaal Hoorn verwachten op 5 juni het open coalitieakkoord te kunnen presenteren. De partijen hebben meer tijd vrijgemaakt voor inbreng van de gemeenteraad.

Op dinsdag 17 april maakte formateur Yvonne van Mastrigt bekend dat de formerende partijen werken aan een open akkoord op hoofdlijnen, dat veel ruimte biedt voor inbreng vanuit de raad en de stad.

Nieuwe werkvorm: werkbijeenkomsten
Om de gemeenteraad vroeg te betrekken bij het open coalitieakkoord, heeft het formatieteam twee werkbijeenkomsten met de gemeenteraad voorbereid. Daar staat de vraag ‘Wat voor een stad willen wij zijn?’ centraal. Per onderwerp heeft het formatieteam op hoofdlijnen uitgewerkt wat zij willen bereiken. De eerste werkbijeenkomst was op 24 april. De tweede werkbijeenkomst staat gepland voor 9 mei.

Op 24 april kwamen de onderwerpen Veiligheid, Economie en toerisme en Duurzaamheid aan de orde. De raadsleden gingen in kleinere groepen over deze onderwerpen met elkaar in gesprek. Hen werd gevraagd om kritisch mee te denken over de opgaven en ambities die de formatiepartijen hadden voorbereid, en deze vooral ook te verrijken.

‘Er werd echt heel goed en constructief meegedacht,‘ vertelt Marjon van der Ven (VVD). ‘Dit is een nieuwe werkvorm, dus het is ook even aftasten en zoeken met elkaar. Maar we zijn heel tevreden over de sfeer en de opbrengst. Zowel de kritische noten als de nieuwe ideeën die werden ingebracht helpen om een goed en evenwichtig programma voor onze stad te maken.’

Aan het einde van de bijeenkomst werd duidelijk dat de nieuwe werkvorm in de raad als positief werd ervaren. De werkvorm wordt dan ook de basis voor de tweede werkbijeenkomst voor de raad op 9 mei. Dan staan de onderwerpen Bereikbaarheid, Zorg, Sociaal en Wonen en wijken op het programma.

Concept open coalitieakkoord
Mede op basis van de inbreng vanuit van de raad stellen de formatiepartijen een concept coalitieakkoord op. Dit concept wordt op dinsdag 29 mei met de raad besproken, samen met de toelichting waarom bepaalde inbreng vanuit de werkbijeenkomsten met de raad wel of niet is opgenomen in het akkoord. Als blijkt dat bepaalde punten toch door een aanzienlijk deel van de raad worden gesteund, dan neemt het formatieteam dat opnieuw in overweging mee.

5 juni: presentatie open coalitieakkoord
De formerende partijen verwachten op 5 juni het definitieve coalitieakkoord te kunnen presenteren. Dan worden ook de wethouders benoemd.