WOGNUM - Er staat nog steeds voor 974 euro miljoen open aan claims bij de failliete DSB Bank, afkomstig van 262 schuldeisers. In het nieuwe faillissementsverslag van de na een bankrun in 2009 omgevallen bank van zakenman Dirk Scheringa melden de curatoren dat de meeste schuldeisers hun vorderingen terug hebben. Zij zijn twee jaar geleden ingegaan op een terugbetalingsaanbod dat DSB heeft gedaan, maar de totale afwikkeling van alle leningen is nog lang niet afgerond.

Onder de schuldeisers bevinden zich klanten met achterstallige deposito's tot betrokken banken. Via het depositogarantiestelsel dat indertijd door de banken moest worden gevuld kregen klanten hun geld tot 100.000 euro terug. Eind 2017 deed DSB deze banken een terugbetalingsaanbod wat is geaccepteerd en waarbij de banken totaal 29,6 miljoen euro ontvingen. De portefeuille met leningen en hypotheken van de DSB Bank is inmiddels ondergebracht bij de nieuwe dochteronderneming Finqus BV. die de leningen beheert. Afgelopen maart stond het bedrag van de DSB-leningen en hypotheken nog op 2,8 miljard euro. Volgens de curatoren zal de totale afwikkeling nog wel enige jaren in beslag nemen. Eind 2016 betaalde oprichter/ceo Scheringa nog een miljoen euro aan de boedel van de omgevallen bank waarbij hij in ruil een vordering van bijna 10 miljoen euro introk.