HOORN - Tijdens deze cursus leert u kleding maken via een zelf gekozen patroon en stof en materialen.

U leert ook kleding vermaken, opleuken en herstellen. Op donderdagavond van 19.30 – 21.30 uur zijn nog plaatsen vrij. De lessen vinden plaats in wijkcentrum De Zaagtand, centraal in de stad. Meer informatie kunt u krijgen bij de docent Anny Wolthuis, telefoon 272409/06-40483183.