HOORN - Er komen eind deze week twee camera’s voor extra toezicht in het centrumgebied van de Kersenboogerd. Dit is één van de acties uit het programma ‘Kansen voor de Kersenboogerd’. Binnen dit programma zet de gemeente zich ervoor in dat iedereen zonder problemen fijn en veilig kan wonen, werken en leven in deze wijk.

Extra toezicht
Het Betje Wolffplein is een plek waar het de laatste tijd onrustig is. Daarom gaat de gemeente mobiele camera’s opgehangen. Eén camera komt op het plein en één aan de achterkant van de Vomar, gericht op de in- en uitgang. De twee camera’s blijven in ieder geval tot 31 mei 2018 hangen. Daarna kan de burgemeester de periode verlengen. Ondertussen werkt de gemeente eraan om in het centrumgebied vaste camera’s op te hangen, net als in de binnenstad.

De camerabeelden worden uitgekeken in de cameracentrale van Alkmaar. Beginnende incidenten worden waargenomen. De politie kan vervolgens snel en adequaat reageren. Cameratoezicht kan op die manier bijdragen aan de veiligheid op het Betje Wolffplein. Naast de camera’s blijft ook het extra toezicht van politie en gemeente van kracht.

Kansen voor de Kersenboogerd
Het programma Kansen voor de Kersenboogerd is een wijkgerichte aanpak. Het belangrijkste doel is om de leefbaarheid en sociale samenhang in delen van de wijk te verbeteren. Denk daarbij aan wonen, zorg, veiligheid, ouderen, eenzaamheid, jeugd, scholen en sport. Daarnaast kijkt de gemeente samen met betrokken organisaties ook naar bijvoorbeeld huurwoningen, werkgelegenheid, winkels en voorzieningen.

De Kersenboogerd is een wijk met veel groen, ruimte, voorzieningen als een station, een winkelcentrum, bibliotheek en een wijkcentrum. Naast de maar liefst 22.000 inwoners, vertegenwoordigt de wijk ook veel ondernemers, scholen, stichtingen en andere betrokkenen. Zij weten wat er speelt in de wijk. Wat gaat er goed en waar willen inwoners en betrokkenen aandacht voor?

Het programma betrekt deze groepen nauw bij het programma. Na succesvolle inloopavonden en sessies in de bibliotheek zijn er maar liefst 450 aandachtspunten opgehaald. Samen met de klankbordgroep bekijkt de gemeente of dit inderdaad de onderwerpen zijn die er in de wijk leven en welke onderwerpen prioriteit hebben om aan te pakken.