HOORN - Het jaar 2017 was voor het Westfries Museum in meer dan één opzicht een gedenkwaardig jaar. Voor het derde jaar op rij trok het museum meer dan 40.000 bezoekers. Daarmee lijkt de bezoekersstijging structureel. Dat staat te lezen in het zojuist verschenen jaarverslag 2017.

In 2017 trok het museum 41.078 bezoekers. Hiervan kwam naar schatting 25 procent uit het buitenland. Het aantal scholieren dat het museum via een educatie-aanbod bezocht steeg van 3.459 naar 4.249. De tentoonstelling Alchimistes en het raadsel van het drakenei’ (6.000 bezoekers) was ongetwijfeld voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de stijging van het aantal jeugdige bezoekers met 50 procent.

Legaat Le Cocq
Begin 2017 werd het museum compleet verrast met een ongekend groot legaat. Behalve meer dan 200 kunstvoorwerpen liet kunstverzamelaar Frans le Cocq d’Armandville het museum een bedrag van 1,7 miljoen euro na. Er komt een speciaal Le Cocq d’Armandville Planckenfonds. De jaarlijkse opbrengsten (circa € 17.000) zijn bestemd voor versterking, restauratie en presentatie van de collectie. De naam Plancken verwijst naar de moeder van Frans le Cocq die in Hoorn heeft gewoond. Een aantal van de landschappen uit de collectie-Le Cocq is voor het eerst voor het publiek te zien tijdens de tentoonstelling ‘Lage Landen’.

Zilverschat
In april kon het museum maar liefst negentig 16e- eeuwse zilveren munten aan het publiek presenteren als complete Schat van Westwoud. Het Westfries Museum werd in 2017 een van de eerste ambassadeurs van de nieuwe marketingorganisatie Ik Hou van Hoorn.

Samenwerking 5 stadmusea en Rijksmuseum
In 2017 is het Westfries Museum onder de noemer M5, een samenwerking voor acht jaar aan gegaan met vier andere stadsmusea én het rijksmuseum Amsterdam. Partners zijn: Het Markiezenhof in Bergen op Zoom, Gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen, Stedelijk Museum Zutphen en Museum Gouda. De musea mogen gezamenlijk putten uit de rijke verzameling van het Rijksmuseum voor een serie reizende tentoonstellingen. De eerste van die reeks is de expositie Lage Landen, die vanaf zondag 10 juni 2018 in Hoorn is te zien.

Cultuur Hoorn
Op lokaal niveau tekenden 18 culturele organisaties in Hoorn een samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar. Samen willen de organisaties van Cultuur Hoorn cultuur meer op de kaart zetten voor de inwoners van Hoorn en Westfriesland. Een gezamenlijke website, een gezamenlijk systeem van narrowcasting en een gezamenlijk openingsevenement tijdens het Kunst- en Cultuurweekeinde zijn enkele concrete resultaten.

Uitbreiding met Roode Steen 15
Onder de titel ‘Hoorn CS’ presenteerde het museum najaar 2017 zijn visie op een mogelijke uitbreiding van het museum met het pand Roode Steen 15. In deze visie blijft het 17 e - eeuwse Statencollege met zijn vele prachtige stijlkamers de schatkamer van het museum. Een ander deel van het gebouwencomplex is bestemd voor verdieping rond het thema De Gouden Eeuw & Ik.

De toekomstvisie gaat uit van de gedachte dat de uitbreiding een duidelijke meerwaarde voor de stad moet hebben. Een deel van het gebouwencomplex krijgt een vrij toegankelijke publiekfunctie. Hier kan iedereen dieiets over de stad wil weten terecht voor informatie. Het museum verwacht dat de gemeenteraad begin 2019 een besluit kan nemen over de dan verder uitgewerkte plannen, inclusief begroting en financiële dekking.

Gestolen schilderijen terug
De terugkeer van de prachtig gerestaureerde schilderijen die na de roof in 2005 in 2016 waren teruggevonden in Oekraïne zorgde voor emotionele momenten bij zowel het publiek als de medewerkers. De gerestaureerde schilderijen waren een veelbesproken onderdeel van de tentoonstelling ‘Roofgoed, kunstdiefstal in Nederland’. Deze kreeg niet alleen veel (internationale) publiciteit, maar werd ook door bezoekers hoog gewaardeerd. Zij gaven de als zeer informatief ervaren tentoonstelling een ruime 8. De expositie trok iets meer dan 10.000 bezoekers.

Museum van de Gouden Eeuw
Het Westfries Museum in Hoorn is gevestigd in het monumentale Statencollege uit 1632. De collectie en het gebouw vertellen samen het verhaal van de Gouden Eeuw, met speciale aandacht voor de VOC. Het museum wil heden en verleden met elkaar verbinden en bezoekers verrassen.