HOORN - Bewoners van de Kersenboogerd zijn van harte welkom op het BOK, het Bewoners/Buurten Overleg Kersenboogerd, op woensdag 11 september. Het is van 20.00-22.00 uur in het wijkcentrum, Brederodegracht 2. Koffie en thee staan klaar, zaal open 19.50 uur.
We wisselen informatie uit over vaste punten zoals Buurtnieuws en informatie over actuele zaken. Daarnaast hebben we deze keer enkele gasten.


Het hoofdonderwerp van deze avond is:
“Brandveiligheid in huis en in je woonomgeving”. Hoe kan brand in huis ontstaan? Wat moet je doen als er brand is? Hoe kom je veilig buiten? Wat kun je zelf doen om brand te voorkomen? Presentatie door de heer Charles Webster, ondersteunend medewerker brandweerzorg team West-Friesland van de Veiligheidsregio NoordHolland Noord.

Vóór de pauze informeert Natascha Grippeling van de gemeente ons over de Transitievisie Warmte (hoe komen we van het gas af?) en de start van onderzoek hierover in de wijk Kersenboogerd.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten, onder genot van een gratis drankje.