HOORN - De gemeente Hoorn organiseert op 21 februari een wijkgespreksavond voor de verdere vernieuwing van de Grote Waal. Dit doet de gemeente samen met Stichting Netwerk, Intermaris, politie, het wijkoverleg, sportclubs en initiatiefnemers in de wijk. De avond vindt plaatst in wijkcentrum Grote Waal en begint om 19.00 uur. Alle wijkbewoners zijn uitgenodigd via de wijkkrant die huis-aan- huis is verspreid.

Bewoner kennen de wijk het beste
Van Sterflats tot sportinitiatieven: er is hard gewerkt de afgelopen jaren aan de punten die in de wijkvisie zijn benoemd in 2012. De gemeente hoort graag vanuit de wijk zelf wat er nog meer moet gebeuren om wonen, leven en werken nog prettiger te maken. Zo is een verbeterpunt: meer gelegenheid voor mensen om elkaar te ontmoeten. Wat vindt u dat er nog (meer) opgepakt moet worden? Alles wat naar voren komt, is een aanvulling of betere uitwerking van de punten uit de wijkvisie. Daarna zorgt het programmateam van de gemeente ervoor dat duidelijk wordt wat financieel de mogelijkheden zijn. En er is budget voor (maatschappelijke) initiatieven in de wijk.

Gespreksspel, hapjes en drankjes
Samen met de sportclubs en het Leefbaarheidsoverleg Grote Waal is voor deze bijeenkomst een gespreksspel gemaakt dat wordt geleid door bekende gezichten: Nico van der Gulik en Wouter Hakhoff. Zo gaan bewoners met elkaar en met professionals in gesprek over waar u trots op bent en wat u nog mist. Zoals veiligheid, sport, wonen, werken, groen, verbinden en ontmoeten. Muziek, hapjes en drankjes zorgen voor een leuke sfeer. Wethouder Theo van Eijk trapt de bijeenkomst af en u kunt tijdens deze avond met raadsleden in gesprek. Alles wat naar voren komt, is een aanvulling of betere uitwerking van de punten uit de wijkvisie. Na dit wijkgesprek voeren de nieuwe programmamanager Sabrine Roest en assistent Tony Mantel samen met andere collega’s ook in de Grote Waal zelf nog gesprekken. En vanaf 21 februari kunnen wijkbewoners die niet aanwezig kunnen zijn een digitale enquête invullen via www.hoorn.nl/grotewaal

Dromen over het Dwaalpark
Het Sportcollectief Grote Waal heeft al een mooi initiatief voor het Dwaalpark voor ogen: een park met sport, natuur theater, muziek en ontspanning. Tijdens het grote wijkgesprek, lichten de initiatiefnemers Frits Pijtak en Nico van der Gulik hun droom toe. Zo zullen de aanwezige wijkbewoners op 21 februari het park vanuit een drone in vogelvlucht zien, met impressies van bestaande en mogelijke nieuwe activiteiten. De droom wordt ook aangemeld bij www.vooreenmooiestad.nl. Deze open community van de gemeente vergemakkelijkt het realiseren van plannen voor de stad.