HOORN - Uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl blijkt dat een autoverzekering in Hoorn duurder is dan gemiddeld in Nederland. In Hoorn betalen de consumenten die via Geld.nl een autoverzekering afsluiten gemiddeld 80,18 euro voor een autoverzekering. De gemiddelde autopremie in Nederland is 74,75 euro. “Je betaalt omgerekend dus 7 procent meer premie voor je autoverzekering in Hoorn,” vertelt Amanda Bulthuis, expert geld en verzekeringen bij Geld.nl.


Hoge autoverzekering premie in Hoorn door criminaliteit

Dat de premies voor autoverzekeringen in Hoorn hoger dan gemiddeld liggen, is verklaarbaar. Autoverzekeraars kijken bij het bepalen van je autoverzekering premie onder andere naar de criminaliteitscijfers in je woonplaats. In Hoorn vonden in 2021 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 35 autodiefstallen plaats en 165 gevallen van vernielingen aan auto’s, landelijk is het gemiddelde 15 diefstallen en 82 vandalismegevallen per gemeente. “Vandalisme aan auto’s komt in Hoorn dus ruim twee keer zo vaak voor dan gemiddeld in Nederland,” legt Bulthuis uit. “Hierdoor is de gemiddelde premie hoger vergeleken met de rest van Nederland.”

Hoorn kent veel drukte

“Bij het bepalen van de premie kijken autoverzekeraars ook naar de drukte in jouw woonplaats. Hoe drukker het is, hoe groter de kans op schade en hoe hoger de premie zal zijn", zegt Bulthuis. Verzekeraars baseren zich hiervoor op de stedelijkheidscijfers van het CBS. Met een gemiddelde van 1.709 adressen per vierkante kilometer is Hoorn relatief druk, ook hierdoor ligt de premie voor een autoverzekering dus hoger.