HOORN - Wie in Hoorn nieuwe woningen gaat bouwen wordt verzocht om aardgasvrij te bouwen. Als de grond van de gemeente is, stelt de gemeente aardgasvrij bouwen zelfs als voorwaarde. Dat besloot de Hoornse raad op dinsdag 30 januari.

In mei 2017 vroeg de raad in een motie om te onderzoeken bij welke nieuwbouwprojecten de gasaansluiting kan vervallen. In fase 5 van de Bangert Oosterpolder wordt al geen aardgasnet meer aangesloten op woningen.

Warmtewet
De Rijksoverheid wil dat de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal en aardgasvrij wordt. Als gevolg van de Energieagenda uit 2016 heeft het Rijk aangekondigd per 1 juli 2018 de warmtewet te zullen wijzigen. Hierdoor verandert de aansluitplicht op aardgas voor nieuwbouw in een warmterecht. Woningen moeten dan voorzien zijn van een warmtebron, maar niet perse van een gasaansluiting.

Aardgasvrij in Hoorn
De gemeente Hoorn gaat met ontwikkelaars en woningcorporaties het gesprek aan over de uitwerking. Bij nieuwbouw van woningen bij eigen grondverkoop stelt de gemeente als voorwaarde dat aardgas niet als warmtebron gebruikt wordt. Bij kleinere bouwprojecten, bijvoorbeeld in de bestaande bouw, wordt in overleg met de initiatiefnemer gekeken naar een oplossing en de bijdrage van de gemeente. Bij nieuwbouw waar de gemeente geen rol heeft bij grondverkoop, worden ontwikkelaars zoveel mogelijk gestimuleerd aardgasvrij te bouwen.

De gemeente Hoorn speelt hier actief op in door zich uit te spreken voor aardgasvrije nieuwbouw. Dit sluit aan bij doelstelling van de gemeente Hoornom in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn.

Besluit
De fracties van VVD, Hoornse Onafhankelijke Partij, Hoornse Senioren Partij en Hoorns Belang stemden tegen. De VVD wilde wachten op het besluit van de Rijksoverheid, de Hoornse Onafhankelijke Partij stelde vraagtekens bij de impact van het besluit op de betaalbaarheid van goedkopere woningen. De fracties van Jong en Oud voor Hoorn, VOCHoorn, Fractie Tonnaer, Zetel ’18, GroenLinks, D66, CDA, Tijdelijke Lijst Socialisten, Sociaal Hoorn en Hoorn Lokaal stemden voor het voorstel. Daarmee werd het voorstel met 9 tegenstemmen en 26 voorstemmen aangenomen.