HOORN - Op 10 april 2018 zijn de raadsleden geïnformeerd over het onder toezicht stellen van Veilig Thuis Noord-Holland Noord. De inspectie heeft dit besloten, omdat Veilig Thuis er al sinds mei 2017 niet in slaagt om de wachtlijsten in de zorg voor zeer kwetsbare kinderen terug te dringen.

Omdat de fracties van PvdA, CDA, DRP, HOP, HSP, VOC Hoorn, ChristenUnie en Hoorns Belang zich ernstige zorgen maken over deze ondertoezichtstelling en over de kinderen die onder de zorg van Veilig Thuis vallen, hebben zij vragen aan het College gesteld. De fracties zijn met name geïnteresseerd in wat er met de budgetten is gebeurd die eerder beschikbaar zijn gesteld om de situatie te verbeteren. Ook willen de fracties van het college weten hoe zij de zorg aan kwetsbare kinderen kan garanderen. Door het stellen van deze vragen, hopen de fracties inzicht te krijgen in de huidige situatie in Hoorn voor kwetsbare kinderen en volwassenen die op hulp wachten.

Extra geld
In mei 2017 heeft Veilig Thuis een extra budget ontvangen van 565.00 euro om de wachtlijst terug te dringen. In december 2017 is daarbovenop nog een extrabudget van €995.276 euro beschikbaar gesteld om de stijgende wachtlijsten bij Veilig Thuis tegen te gaan. De fracties zijn onaangenaam verrast door de informatie dat, ondanks de extra middelen, deze wachtlijsten niet zijn afgenomen. Arnica Gortzak, raadslid voor de PvdA in Hoorn: ”Wij willen graag weten wat er met dit extra geld is gebeurd. Waar is dit naartoe gegaan? Is dit wel besteed aan het inzetten van extra medewerkers?”

Zorg garanderen
De fracties vinden het onacceptabel dat kwetsbare kinderen en volwassenen niet de hulp krijgen die zij behoeven. Zeker nu de inspectie stelt dat zij er geen vertrouwen in heeft dat Veilig Thuis de komende maanden voldoende verbetermaatregelen kan nemen. Gortzak: “Wie gaat er, gedurende de zes maanden die Veilig Thuis denkt nodig te hebben om de wachtlijsten te verkleinen, deze mensen en kinderen helpen? Bij wie kunnen zij terecht? Kunnen we de zorg aan deze kwetsbare kinderen wel garanderen?” De fracties hebben het college verzocht zo spoedig mogelijk met een antwoord op de vragen te komen.