ZWAAG - Aan het Keern, op het terrein van de Provincie (zoutopslag) heeft de politie dinsdag, in samenwerking met de RDW en de belastingdienst, een algemene verkeercontrole gehouden.

In totaal werden er ruim 80 voertuigen vanaf de omliggende wegen het terrein op geleid om gecontroleerd te worden. De helft van de bestuurders kon het terrein met een boete op zak weer verlaten. Maar liefst vijftien bestuurders kregen een boete voor het niet op de juiste wijze gekoppelde losbreek-reminrichting, dan wel de hulpkoppeling van een aanhangwagen of het ontbreken daarvan.Verder werden er bekeuringen uitgedeeld voor een niet geijkte tachograaf, niet dragen van de autogordel, een te hoge constructie snelheid voor snor-/bromfietsen, het niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs of het niet kunnen tonen van het rijbewijs, gladde banden, los liggende lading, misbruik van het handelaarskenteken en nog diverse andere overtredingen.

Door de belastingdienst werden zes voertuigen afgevoerd in verband met belastingschulden.