NEDERLAND - Het aantal verkeersdeelnemers dat onder invloed van drugs achter het stuur stapte, nam de afgelopen jaren sterk toe. In 2017 werden 1834 processen-verbaal opgemaakt, vorig jaar 13.147. De politie is bezorgd, ook omdat de stijgende trend zich dit jaar lijkt door te zetten.


Dat meer personen met drugs op zijn betrapt in het verkeer heeft deels te maken met een nieuwe werkwijze van de politie. ‘Sinds 2017 werkt de politie met een speekseltest’, legt portefeuillehouder verkeer Paul Broer uit. ‘Deze test kan een eerste aanwijzing geven dat er drugs in het spel is. Na een positieve test volgt een bloedonderzoek, waarmee het drugsgebruik bevestigd of ontkracht kan worden.’
Voor 2017 werd bijna niet gecontroleerd op rijden onder invloed van drugs. Voor die tijd was het geen losstaand strafbaar feit. Een automobilist kon wel een bekeuring krijgen voor afwijkend en excessief rijgedrag. Als zou blijken dat hij of zij drugs had gebruikt, dan kon dat verzwarend werken bij het vaststellen van de straf.

Onderschatting effecten en te weinig aanspreken

Paul Broer maakt zich zorgen over dat mensen de invloed van drugs onderschatten. ‘Als iemand heeft gedronken, is het normaal dat we die persoon aanspreken. ‘Ga niet rijden, regel een Bob.’ Maar gaat het om drugsgebruik, dan gebeurt dat veel minder. Drugs werken vaak lang door. Dat beseft niet iedereen. Als er ’s avonds iets is gebruikt, wil dat niet zeggen dat je de volgende dag compleet nuchter bent. Met in het verkeer alle mogelijke gevolgen van dien.’ Rijden onder invloed van een middel dat de rijvaardigheid beïnvloed is sowieso gevaarlijk en strafbaar.

Stijgende lijn zet door in 2022

Voor 2022 bestaat de vrees dat de toename niet stopt. In januari en februari werden in totaal 2659 processen-verbaal opgemaakt. Paul Broer: ‘Als deze lijn zich doorzet, komen we aan het eind van dit jaar uit op zo’n 16.000 processen-verbaal.’
De portefeuillehouder geeft aan dat het hierbij dan gaat om cannabis, (meth)amfetamines, cocaïne en opiaten. Het gebruik van lachgas is met een tester nog niet meetbaar, omdat het zo vluchtig is. Toch kunnen aanwijzingen van lachgasgebruik rond verkeersongevallen en rijgedrag (bijvoorbeeld slingerend rijden en het aantreffen van lachgascontainers en ballonnetjes) wel degelijk leiden tot zwaardere straffen. Momenteel laat de politie onderzoeken of lachgasgebruik in het verkeer wel is te detecteren.

Cijfers

Processen-verbaal voor rijden onder invloed van drugs.
2017: 1834
2018: 5462
2019: 9942
2020: 11.994
2021: 13.147
2022*: 2659
*Alleen over de eerste twee maanden van 2022.