HOORN - Vandaag bemanden de wijkagenten uit de wijk Grote Waal een pop-up politiebureau naast winkelcentrum Grote Beer in de Hoornse wijk Grote Waal.

Helemaal nieuw is het fenomeen pop-up politiebureau niet. Sinds enkele jaren zien we verspreid over het land steeds meer wijkagenten gebruik maken van deze mobiele wijksteunpunten waarmee de wijkagent zichtbaar in de wijk aanwezig is. Het doel van het initiatief is om op een laagdrempelige manier in contact te komen met inwoners en zichtbaar te zijn voor de inwoners.

Ook de wijkagenten kennen de meerwaarde van deze manier van communiceren al langer. Ruim een jaar staan ze nu geregeld op deze plek. ‘Wij ervaren dat deze manier van communiceren via een pop up bureau een goed middel is om het contact met bewoners te verbeteren, meer voeling te krijgen met wat er speelt in de wijken en eventueel tips te krijgen. Wij doen ons werk voor de burger’ zegt Kevin, ‘dat wil ik laten zien. Ik hoor graag van buurtbewoners wat er leeft en speelt, waar ze zich zorgen over maken wat betreft hun veiligheid of waar mensen last van ondervinden. Met deze informatie proberen wij ons beeld van wat er speelt in Hoorn nog vollediger te maken zodat we er gericht mee aan de slag kunnen al dan niet in samenwerking met de gemeente of andere partners.’