HOORN - Na een aantal aangiften van oplichting en cybercrime viel het twee politiemensen op dat dezelfde telefoonnummers werden gebruikt om mensen geld afhandig te maken. De aangevers deden aangifte nadat zij een helpdesk belden bij problemen met hun computer of telefoon. De helpdesknamen waren gelijkend op site’s voor het verkrijgen van een telefoonnummer, een reparatiebedrijf van een computerproducent of social media helpdesk. Zodra de aangever op het oog gebruikelijke gegevens had verstrekt werd hij bewogen of gedwongen tot het overmaken van geld.


Na analyse van de aangiften met het cybercrimeteam Noord-Holland werden met de autoriteit Consument en Markt (ACM) de Nederlandse top- en subdomeinen off-line gehaald. Het betroffen 137 fake-helpdesk pagina’s.

Door deze interventie zijn veel aangiften en slachtoffers voorkomen.