HOORN - De officier van justitie van het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) heeft vandaag 15 jaar gevangenisstraf geëist tegen een nu 42-jarige man uit Hoorn. Het OM vindt bewezen dat hij in de nacht van 18 op 19 februari 2018 de 22-jarige zwangere Sumanta Bansi heeft gedood en haar lichaam heeft weggemaakt. Ondanks vele zoekacties is het stoffelijk overschot van Sumanta tot op de dag van vandaag niet gevonden.

Verdwijning

De 22-jarige Sumanta Bansi vertrekt in 2016 vanuit Suriname naar Nederland om te gaan studeren. In Nederland verblijft Sumanta bij een gezin in Hoorn dat bestaat uit een 42-jarige man, zijn echtgenote, hun kind, en de 65-jarige vader van de man. Uit het latere politiedossier blijkt dit een turbulente leefomgeving te zijn, met spanningen in onderlinge relaties en een seksuele relatie tussen Sumanta en de 42-jarige bewoner. Die relatie leidt in augustus 2017 tot een zwangerschap die Sumanta onder druk van de familie heeft beëindigd. In februari 2018 blijkt Sumanta wederom in verwachting. Wanneer de moeder van Sumanta haar dochter na 18 februari niet meer kan bereiken en haar ongerustheid uitspreekt tegen het gezin waar Sumanta verblijft, sussen vader en zoon dat Sumanta veilig is en dat er niets aan de hand is. Zelf melden de mannen eind februari 2018 bij de politie dat Sumanta niet is teruggekeerd van een week vakantie en dat ze haar willen laten uitschrijven op hun adres in Hoorn. Maanden verstrijken zonder dat iemand iets van Sumanta hoort. In november 2018, ruim negen maanden na haar plotselinge verdwijning, trekt moeder aan de bel bij de politie. Pas door deze melding raakt de politie ervan op de hoogte dat Sumanta sinds februari 2018 nog steeds weg was. De zaak wordt als een zorgwekkende vermissing beschouwd en een rechercheteam wordt samengesteld.

Geweldsmisdrijf

De politie doet uitgebreid en langdurig onderzoek. Daaruit blijkt dat Sumanta weinig sociale contacten had en dat zij voornamelijk thuis was bij het gezin in Hoorn. Haar laatste levensteken was in die woning, op zondagavond 18 februari 2018. Het lichaam van Sumanta wordt ondanks de vele grootschalige zoekacties niet gevonden. Maar uit het omvangrijke dossier blijkt voor het OM dat het niet anders kan dat Sumanta door een geweldsmisdrijf is omgekomen. Alternatieve scenario’s - een noodlottig ongeval, suïcide of een vrijwillig vertrek - zijn onderzocht, maar blijken stuk voor stuk onaannemelijk: geen reisbewegingen of geldopnames, geen enkel contact met familie en vrienden, geen gebruik van sociale media, geen afscheidsbrief, waardevolle persoonlijke spullen die zijn achtergelaten en een zwangerschap waar Sumanta blij mee was. De officier van justitie ter zitting: ‘’Er kan buiten alle twijfel worden vastgesteld dat Sumanta niet meer in leven is en door opzettelijk gewelddadig handelen van een ander om het leven is gekomen. De dader heeft haar lichaam vervolgens weggemaakt om mogelijke sporen uit te wissen en het onderzoek te bemoeilijken.’’

Onderzoeksresultaten

In november 2020 worden de twee mannelijke bewoners van de woning in Hoorn aangehouden. De verdachten wisselen in hun verklaringen, zwijgen of verklaren op essentiële punten tegenstrijdig aan elkaar. Hun eerste verklaringen over hun alibi’s zijn aantoonbaar onjuist. Op basis van locatiegegevens blijkt dat de 42-jarige verdachte ten tijde van de verdwijning van Sumanta met zijn auto naar het Dwaalpark De Hulk ten zuiden van Hoorn is gereden, daar is uitgestapt en heeft rondgelopen in het schemerdonker, en dat hij rond 03.00 uur heeft getankt. Dit staat haaks op zijn eerdere verklaringen dat hij die nacht thuis is geweest en geeft hem gelegenheid Sumanta te doden en haar lichaam te verbergen. Ook blijkt dat hij de volgende dag, maandag 19 februari 2018, samen met zijn vader, over de Afsluitdijk heeft gereden naar het stop- en keerpunt ter hoogte van Breezanddijk. Opvallend is verder dat beide mannen op 18 en 19 februari 2018 hun telefoons op sommige momenten naar vliegtuigmodus schakelen. En drie dagen nadat Sumanta is verdwenen schaffen de verdachten een nieuw bed en matras aan: het oude matras en bed van Sumanta hebben ze naar het grofvuil gebracht.

Afgeluisterde gesprekken

Op basis van afgeluisterde gesprekken in de auto en woning van verdachten blijkt voorts dat zij elkaar waarschuwen dat ze moeten zwijgen (‘je moet niet breken’ en ‘klepper houden’) en dat ze op moet passen (‘ze wachten totdat we een steekje laten vallen’). De 42-jarige verdachte spreekt over het weggooien van het moordwapen en over het ontbindingsproces van een begraven lichaam. Ook beïnvloeden de verdachten het politieonderzoek door verhoor van familieleden te verhinderen, of hen instructies te geven wat ze tegen de politie moeten zeggen. Doorslaggevend is hetgeen de 42-jarige verdachte zegt in de afgeluisterde gesprekken. Daarin legt hij op twee verschillende momenten een cruciale verklaring af over zijn eigen rol: ‘ik heb haar gewoon vermoord’ en ‘ik heb haar met die ding … helemaal zo door het hart zeg maar… dood, klaar’. Geconfronteerd met deze uitspraken geeft de verdachte ter zitting aan dat het grootspraak was, dat hij onder invloed verkeerde, of dat hij zich niets meer kan herinneren.

Strafeis

Deze verklaringen wijzen erop dat de 42-jarige verdachte Sumanta die nacht heeft omgebracht en haar lichaam heeft weggemaakt. Dit wordt ondersteund door de feitelijke locatiegegevens van de 42-jarige verdachte ten tijde van de verdwijning van Sumanta, de tegenstrijdige verklaringen, de beïnvloeding van getuigen, en de gelegenheid die verdachte had in de bewuste nacht van 18 op 19 februari 2018. Wat er precies is gebeurd en waar het lichaam van Sumanta is gebleven weet alleen de verdachte. Maar die houdt al die tijd zijn mond. Dat is onverteerbaar voor de nabestaanden en dat rekent het OM hem zwaar aan. De officier van justitie eist een gevangenisstraf van 15 jaar voor doodslag op Sumanta en het wegmaken van haar lichaam. Voor de 65-jarige medeverdachte vraagt het OM vrijspraak. Zijn rol is dubieus, hij heeft tegenstrijdige verklaringen afgelegd en hij heeft het onderzoek gefrustreerd. Maar op basis van de onderzoeksbevindingen ziet het OM onvoldoende bewijs tegen hem voor een actieve rol bij de doodslag op Sumanta.

De rechtbank doet naar verwachting uitspraak op 5 juli 2022