HOORN - Burgemeester Nieuwenburg heeft op 10 juli 2023 om 15.00 uur een drugswoning aan de Mercuriushof in Hoorn voor een maand gesloten. In de woning zijn twee hennepkwekerijen aangetroffen. De woning is verzegeld en omwonenden worden geïnformeerd over de sluiting.


Hennepplantage aangetroffen

Op 1 juni 2023 werden de hennepkwekerijen in de woning aangetroffen. Er was sprake van beroeps- en bedrijfsmatige teelt. Naast de hennepkwekerijen werden toebehoren voor het vervaardigen en verwerken van hennepplanten aangetroffen. Er was ook sprake van brandgevaar door het illegaal aftappen van elektriciteit. De hennepkwekerij is ontmanteld en de hennepplanten zijn vernietigd door de politie.

Damoclesbeleid

De sluiting is gebeurd op grond van de Opiumwet en het gemeentelijke Damoclesbeleid. Een woning die wordt gebruikt als drugspand is een bedreiging van de openbare orde en veiligheid. Daarbij gaat het niet alleen om brandgevaar, maar ook de veiligheid in de omgeving. 'Ik wil een veilige woonomgeving voor al onze inwoners. Dat betekent dat ik stevig handhaaf als ik constateer dat een pand wordt gebruikt als drugspand. Door de locatie te sluiten doorbreek ik de bekendheid van de woning als drugpand en neem ik een locatie weg waar criminele activiteiten plaatsvinden’, aldus burgemeester Jan Nieuwenburg.