HOORN - Burgemeester Nieuwenburg heeft op 28 oktober 2022 om 15.00 uur een drugswoning aan de Groef in Hoorn voor drie maanden gesloten. In de woning zijn twee hennepkwekerijen aangetroffen. De woning is verzegeld en omwonenden zijn geïnformeerd over de sluiting.


Hennepplantage aangetroffen

Op 18 september 2022 werden de hennepkwekerijen in de woning aangetroffen. Er was sprake van beroeps- en bedrijfsmatige teelt. Naast de hennepkwekerijen werden toebehoren voor het vervaardigen / verwerken van hennepplanten aangetroffen. Tevens was sprake van brandgevaar door het illegaal aftappen van elektriciteit. De henneplocatie is ontmanteld.

Damoclesbeleid

De sluiting is gebeurd op grond van de Opiumwet en het gemeentelijke Damoclesbeleid. Met de sluiting wordt de bekendheid van de woning als drugpand doorbroken en wordt een locatie weggenomen waar criminele activiteiten plaatsvindt.