VENHUIZEN - Op 16 december 2016 speelt de vermaarde hoofdorganist van de Grote Kerk te Naarden, Wybe Kooijmans, op het fraaie Pels & Van Leeuwen orgel in de Hervormde kerk te Venhuizen. Het mooie programma voor deze avond zal bestaan uit muziek dat past bij de Kerst.

Wybe Kooijmans kreeg zijn eerste pianolessen op achtjarige leeftijd, zijn eerste orgellessen op veertienjarige leeftijd aan de Verenigde Muzieklycea te Hilversum. Na zijn middelbare schooltijd ging hij naar het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam waar hij in 1984 afstudeerde in hoofdvak orgel (bijvak piano). Hierna volgde hij enige malen de Mastercursus voor Interpretatie en Improvisatie van de beroemde Franse organist Jean Guillou. Welkom waren talloze adviezen en wetenswaardigheden van een langjarig oud-registrant van Nederlands bekendste organist Feike Asma.

Na vanaf plm. 1975 werkzaam te zijn geweest als organist in verschillende kerken in het Gooi werd hij in 1987 benoemd als een der organisten van de Grote Kerk in Naarden; sedert 2004 is hij er hoofdorganist. Als zodanig is hij lid van de Commissie Erediensten, de Orgelcommissie en de Concertcommissie. Op het monumentale Witte-orgel (1862) van deze kerk maakte hij meerdere cd-opnamen.Als organist geeft hij in Nederland geregeld concerten, internationaal speelde hij in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Canada, Zwitserland en Rusland, alwaar hij in Oktober 2007 het nieuwe orgel in de Philharmonie in Novosibirsk inwijdde.

Het concert begint om 20.00 uur, zaal open 19.30 uur, entree € 10  Verder informatie: orgel.venhuizen@gmail.com en www.zingenenzo.com