HOORN - Op zaterdag 23 en zondag 24 september exposeert kunstenaar Nellie van Graas bij Kunst in de Kas in Zwaag. De tentoonstelling biedt een breed, gevarieerd overzicht van haar werk. De expositie wordt luister bijgezet door performances van dichter Emanuel van der Ven. De toegang is vrij.

De bijzondere setting van Kunst in de Kas is een authentieke tuinderskas in een verborgen tuin in het oude dorpscentrum van Zwaag. Hier exposeert Nellie van Graas haar schilderkunst. Nellie van Graas was lid van ‘Kunst op Zolder’. In het verleden exposeerde ze in de Pancratiuskerk in Oosterblokker, later in Het Pakhuis in Hoorn. Zij streeft in haar schilderkunst naar harmonie in kleur en vorm. “Ik schilder naar waarneming of vanuit mijn fantasie”, zegt de schilderes. "In mijn aquarellen zijn onder meer vogels, bloemen en stillevens te zien. In andere technieken kom ik vaak uit bij imaginaire of geabstraheerde voorstellingen”.

Performance dichter Emanuel van der Ven

Dichter Emanuel van der Ven uit Hoorn liet zich inspireren door de werken van Nellie van Graas. Emanuel – de huisdichter van onder meer het podium Café Chantant – staat bekend om zijn scherpe en soms zelfs vileine teksten, die hij in poëzievorm schrijft en voordraagt. Hij schreef een aantal gedichten over verschillende schilderijen, die hij op zondag 24 september tweemaal voordraagt. De eerste performance vindt plaats om 11:30 uur, de tweede om 15:00 uur.

Praktisch

De expositie vindt plaats op zaterdag 23 september: 14:00 uur – 17:00 uur en op zondag

24 september: 11:00 uur tot 17:00 uur. De performances van dichter Emanuel van der Ven vinden alleen plaats op zondag 24 september. De expositie en de performances zijn vrij toegankelijk. Kunst in de Kas is gevestigd in Zwaag (bij Hoorn), Beatrixstraat 3A (het huis met de grijze pilaren). Voor meer informatie: www.kunstindekas.nl.