HOORN - Op maandag 19 juni organiseert Natuurmonumenten een Marker Wadden Café  in Hoorn.  Sinds de start van de aanleg van de nieuwe natuureilanden in het Markermeer in maart 2016, is er veel gebeurd. Het eerste eiland is boven water, eiland twee en drie worden al zichtbaar, er was een stembureau en de Koning is op bezoek geweest.

Tijdens het Marker Wadden Café wordt u door Natuurmonumenten bijgepraat over de voortgang van het project, de ambities voor de toekomst en horen wanneer u er zelf naartoe kunt.

Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en mee te praten in Het Huis Verloren, Kerkstraat 10b, Hoorn. Het  Marker Wadden Café begint om 20.00 uur en zal rond 21.30 uur zijn afgelopen.

Programma 19 juni 2017

19.30 uur        Inloop met koffie en thee

20.00 uur        Welkom door wethouder Judith de Jong

20.10 uur        Presentatie in beeld met het laatste nieuws over Marker Wadden door plv. projectdirecteur André Rijsdorp namens  Natuurmonumenten

20.50 uur        Tijd voor vragen

21.30 uur        Afsluiting

Het Marker Wadden Café is een initiatief van Natuurmonumenten. Tijdens deze informatieve avond  vertellen we over de huidige stand van zaken van de bouw van Marker Wadden in het Markermeer.

Graag aanmelden vóór 15 juni op

info@markerwadden.nl

Marker Wadden 

Marken Wadden is een project voor de aanleg van een serie natuureilanden in het Markermeer. Het ontwerp verrijkt het Markermeer met natuurlijke oevers. Zo kan er weer een gezond evenwicht ontstaan waar dieren en planten in het Markermeer zich op een natuurlijke manier kunnen herstellen. Ook voor de economie zijn de Marker Wadden een belangrijke impuls. Zo nemen de recreatiemogelijkheden in het meer toe en is ‘bouwen met klei en slib’ een innovatieve techniek die over de hele wereld toepasbaar is. In het voorjaar van 2016 is gestart met de aanleg van het eerste eiland. Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat zijn opdrachtgever van het project, dat uitgevoerd wordt door Boskalis.